Tedbir Nafakasına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Tedbir Nafakasına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

X İCRA HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:…./… E

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN DAVACI(ALACAKLI)             :

VEKİLİ                                                    :

DAVALI(BORÇLU)                                 :

VEKİLİ                                                    :

KONU                                                    : Borçlunun ……… İcra Müdürlüğü’nün ……/…. Esas sayılı dosyasına yaptığı tarihli borca  itirazının kaldırılması ve anılan   takibin devamı istemi.

AÇIKLAMALAR                                      :

1- Borçlunun anılan borca itirazı yerinde değildir.Zira davaya konu borç …… Aile Mahkemesi tarafından  bir ara karar sonucu verilmiş olup borcun sebebi davalı borçlunun çocuklarına vermesi gereken birikmiş  aylık tedbir nafakalarıdır.Davalının çocuklarının ihtiyaçlarını zaten karşıladığı bu nedenle borca itiraz ettiği yönündeki beyanlarına itibar edilmemelidir.Zira mahkeme tüm bu beyanlara rağmen nafakaya ilişkin ara kararını vermiştir.Kaldı ki çocuklar annesiyle kalmakta olup neredeyse tüm ihtiyaçları anneleri tarafından karşılanmakta,davalı tarafından arada bir  harçlık verilmektedir.Ayrıca bir keresinde çocuğa masraf yaptığına dair bir belge imzalatmak istemiş ve gururunu incitmiş olup çocuğun incinen gururunu tamir etmeye çalışmak yine müvekkil anneye düşmüştür.Çok yüksek meblağlı olmayan tedbir nafakasını bile ödemek istemeyip borca itiraz eden davalının çocuklarına hiçbir şey vermek istemediği ortadadır.

2- Açıklamış olduğumuz nedenlerle söz konusu itirazın kaldırılması ve takibe devam edilmesi için sayın mahkemeye başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

NEDENLER : İ.İ.K. HUMK vs yasal mevzuat.

DELİLLER : X icra Müdürlüğü’nün X E. sayılı takip dosyası, X Aile Mahkemesi’nin X E. Sayılı dosyasının X tarihli ara kararı, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kaldırılmasını, borçlu aleyhine %40 İcra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesini saygılarımla müvekkil adına  arz ve talep ederim. tarih

                                                                                              DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.