Tedbir Nafakası Ödenmemesi Sebebiyle Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulamaz-Yargıtay Kararı: Esas : 2004/13343 Karar : 2005/1131 Tarih : 14.02.2005

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/13343
Karar : 2005/1131
Tarih : 14.02.2005
Nafaka borcunu ödememekten sanık Emin Akçin’in yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair ÇAMARDI İcra Ceza Mahkemesinden verilen 27.4.2004 gün ve 2004/3 esas 2004/3 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 1.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Borçluya gönderilen örnek 53 icra emrinde birikmiş tedbir nafakası talep edildiği, aylık nafaka talep edilmediği anlaşılmakla, sanığın müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA 14.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın