Boşanma Davasında Geçici Önlemler

Tedbir nafakası istemediğini belirten eş daha sonra tedbir nafakası isteğinde bulunabilir- Yargıtay Kararı

Tedbir nafakası istemediğini belirten eş daha sonra tedbir nafakası isteğinde bulunabilir

Davacı kadın dava dilekçesinde nafaka istemediğini belirtmiş, daha sonra vekili tarafından verilen 10.04.2009 tarihli dilekçe ile nafaka isteğinde bulunmuştur. Eşlerin birbirlerine karşı olan bakım, barınma, koruma ve gözetme yükümlülükleri sürekli yinelenen yükümlülükler olup, bu yükümlülük evlilik sona erinceye kadar devam eder. Açıklanan nedenle davacı kadın yararına istem tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde dava tarihinden itibaren hüküm kurulması doğru değil ise de; bu yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu yönünün düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK.m.438/7) Sonuç: Yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple, temyiz edilen hükmün ikinci maddesinde yer alan “dava tarihinden” ibaresinin hükümden çıkartılmasına, bunun yerine “istek tarihi olan 24.3.2009 tarihinden” cümlesinin ilave edilmesine, hükmün bölümünün açılanan şekilde düzeltilmesine, bu kısmın düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen sebeple onanmasına, (Y2HD, 29.03.2011, E. 2010/4549, K. 2011/5570.)

Tedbir nafakası istemediğini belirten eş daha sonra tedbir nafakası isteğinde bulunabilir

Eşlerin Türk Medeni Kanunundan doğan yükümlülükleri evlilik sona erinceye kadar devam eder. Davacının dava dilekçesinde nafaka konusundaki beyanı, tedbir nafakası yönünden geriye doğru sonuç doğurur. Davacı miktar belirterek 13.11.2008 tarihinde tedbir nafakası istemekle; bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde dava tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakası verilmesi de isabetsizdir. (Y2HD, 14.03.2011, E. 2010/3572, K. 2011/4491.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 10:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.