Tedbir nafakası istemediğini belirten eş daha sonra tedbir nafakası isteğinde bulunabilir- Yargıtay Kararı

Nis 10, 2020 | Boşanma Davasında Geçici Önlemler

Tedbir nafakası istemediğini belirten eş daha sonra tedbir nafakası isteğinde bulunabilir

Davacı kadın dava dilekçesinde nafaka istemediğini belirtmiş, daha sonra vekili tarafından verilen 10.04.2009 tarihli dilekçe ile nafaka isteğinde bulunmuştur. Eşlerin birbirlerine karşı olan bakım, barınma, koruma ve gözetme yükümlülükleri sürekli yinelenen yükümlülükler olup, bu yükümlülük evlilik sona erinceye kadar devam eder. Açıklanan nedenle davacı kadın yararına istem tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde dava tarihinden itibaren hüküm kurulması doğru değil ise de; bu yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu yönünün düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK.m.438/7) Sonuç: Yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple, temyiz edilen hükmün ikinci maddesinde yer alan “dava tarihinden” ibaresinin hükümden çıkartılmasına, bunun yerine “istek tarihi olan 24.3.2009 tarihinden” cümlesinin ilave edilmesine, hükmün bölümünün açılanan şekilde düzeltilmesine, bu kısmın düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen sebeple onanmasına, (Y2HD, 29.03.2011, E. 2010/4549, K. 2011/5570.)

Tedbir nafakası istemediğini belirten eş daha sonra tedbir nafakası isteğinde bulunabilir

Eşlerin Türk Medeni Kanunundan doğan yükümlülükleri evlilik sona erinceye kadar devam eder. Davacının dava dilekçesinde nafaka konusundaki beyanı, tedbir nafakası yönünden geriye doğru sonuç doğurur. Davacı miktar belirterek 13.11.2008 tarihinde tedbir nafakası istemekle; bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde dava tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakası verilmesi de isabetsizdir. (Y2HD, 14.03.2011, E. 2010/3572, K. 2011/4491.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tedbir nafakası talebinin bulunmadığını bildiren eş yararına tedbir nafakası verilemez

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank