Tedbir nafakası eş için istek aşılarak verilemez- Yargıtay Kararı

Tedbir nafakası eş için istek aşılarak verilemez

Davacı, aylık 200 T.tedbir nafakası talep ettiği halde, istek aşılarak aylık 250 TL tedbir nafakası takdir edilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2010/9903, K. 2011/10418.)

Tedbir nafakası eş için istek aşılarak verilemez

Davacı kadının tedbir nafakası talebi aylık 200 TL olduğu halde talep aşılarak (HUMK. md.74) aylık 250 TL’ye hükmedilmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması yönüne gidilmiştir. (HUMK. md.438/7)

Sonuç:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. paragrafının 4.bendindeki “davacı ve” kelimelerinin hükümden çıkarılarak yerine “davacı kadın için 200 TL.” kelimelerinin yazılmak suretiyle hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 13.10.2011, E. 2010/14125, K. 2011/15705.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 10:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.