Tedbir Nafakası Dilekçe Örneği

Tedbir Nafakası Dilekçe Örneği -1-

X AİLE MAHKEMESİ’NE

                                      ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                     :

VEKİLİ                       :

DAVALI                    :

KONU                       :Tedbir nafakası istemimizden ibarettir.

1-)Müvekkilimiz …….ile eşi X uzun senelerdir evlidir. Selin….. daha önce hiç çalışmamış evlendikten sonra da eşinin ailesinin yaşadığı şartları oldukça iyi olan apartmanda hayatını sürdürmeye başlamıştır. Evliliğin ilk senelerinde Yağmur …….ve X adında çocukları olmuş, X ise çocuklarıyla hiç ilgilenmemiş bakım ve ihtiyaçlarını anneleri karşılamış, çocukların bakımına eğitimine ve gözetimine beraberce özen gösterme yükümlülüğünü hiçbir zaman yerine getirmemiştir. Ev hanımı olan Selin…….. ise evinde eşine çocuklarına karşı emeklerini esirmemiş, evliliği ve çocukları için üzerine düşen her şeyi eksiksiz yerine getirmiştir.

2-) 2019 senesi mart nisan aylarında durum iyice dayanılmaz hale gelmiştir. Müvekkil ile X ın müşterek yaşadığı evlerine icra yoluyla ödeme emri gelmeye başlamış, müvekkilin kime nereye borçlandın soruları ise cevapsız kalmıştır. Bu durum taraflar arasında tartışmaya yol açmış Talip ……… her seferinde müvekkili çocuklarının önünde ‘sana ne, sana hesap mı vereceğim’ gibi sözlerle aşağılamıştır. Daha sonraki süreçte ise müvekkil, Talip ……..’ın banyoya gidip suyu açarak gizlice bir kadınla yaptığı konuşmalarına sadakatsiz davranışlarına şahit olmuştur. 0554 ……….. numaralı telefon hattıyla yaptığı görüşmeler, sms, mms ve arama kayıtları Telekominasyon İletişim Başkanlığından istenerek, Talip ……..’ın sadakatsizliği ortaya çıkacaktır. Bunlarla birlikte davalı alkol kullanmaktadır. Davalının ‘artık sizi bu evde istemiyorum nereye giderseniz gidin, televizyonda olan kadına şiddet cinayet olaylarını görmüyor musunuz’ tarzı  hakaretleri ve tehditleri de olmuştur. Sadakatsizliğine, ilgisizliğine hakaret ve tehditte ekleyerek tamamen kusurlu hale gelmiştir.

3-) Davalı X’ın kendi annesi ve babasıyla da arası bozuktur. Müvekkil ve davalının müşterek yaşadıkları evin taşınmaz mülkiyeti davalının babasına aittir. Daha sonraki süreçte X kendi ailesiyle olan anlaşmazlığını öne sürerek müvekkile ‘birlikte artık bu babamın evinden çıkalım ben yeni bir ev bulacağım bizim için’ demiştir. Müvekkilimiz ise yeni bir eve çıkacakları umuduyla çocuklarıyla birlikte ailesinin evine dönmek zorunda kalmıştır. Davalı X ise daha sonra yeni bir ev arayışında bulunmamış toplum içerisinde arkadaş çevresinde ‘evden gönderdim hala boşanmıyor gurursuz benim soyadımı taşıyor’ gibi hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkil altı aydır ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Müşterek çocuklar okul çağına gelmiş olup Yağmur ……. bugün dokuz yaşında ve üçüncü sınıfa gitmekte, Şeyda ……… ise sekiz yaşında ve ikinci sınıfa devam etmektedir. Çocukların yaşları ve eğitimleri sebebiyle zaruri ihtiyaçları mevcuttur. Müvekkilimiz ve ailesinin ise bu masrafları karşılayabilecek maddi gücü mevcut değildir. Buna rağmen çocukların eğitim ve zaruri ihtiyaçlarını aksatmamışlardır.

4-) Müvekkil Selin …..’ın  geçmişte bir iş tecrübesi bulunmamakta ve bu sebeple herhangi bir işte çalışamamaktadır. Şu an annesi babası iki çocuğu ve kendisi çatı katta iki odalı sobalı bir evde yaşamakta ve  çocuklar oda sıkıntısı sebebiyle mutfakta yatmaktadır. Yaz mevsiminde katlanılabilir olan bu durum ise havalar soğumaya başladıkça ailede çaresizlik sebebi olmuştur. Çocuklar eğitimlerine devam etmekte fakat zaruri beslenme, kırtasiye, okul ihtiyaçları zor karşılanmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: Tmk m.175,182,329 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :

1- a-)Telefon kayıtları. ( Davalı Tamer… kullandığı 0554  numaralı cep telefonundan başka kadınlarla sadakatsizlik amaçlı yapmış olduğu görüşmeler sebebiyle bir senelik SMS, MMS ve arama kayıtlarının Telekominikasyon İletişim Başkanlığından istenmesi)

2-Sosyo-ekonomik durum kaydı

3-Müvekkile ait SGK kayıtları

4-Tanık(İsimleri daha sonra eklenecek?)

5-Bankalardan alınmış X banka hesabının  bulunmadığını gösteren kayıtlar

6-Her türlü kanuni delil (Davalı tarafından bildirilecek delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutmaktayız.)

SONUÇ VE İSTEM: X ve çocuklarının düşmüş olduğu müşkül durum sebebiyle davanın kabulü, davalıdan müşterek çocuklar X ve X’a günümüz okul eğitim beslenme masrafları gözetilerek davanın açıldığı tarihten itibaren yasal faizleriyle birlikte aylık X’er lira iştirak nafakası bağlanması, X’a davanın açıldığı tarihten itibaren yasal faizleriyle birlikte aylık X lira tedbir nafakası bağlanması, adli yardım, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

Bağımsız Tedbir Nafakası Dilekçe Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR             :

VEKİLLERİ                  :

DAVALI                        :

KONU                                       :

AÇIKLAMALAR       :

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

1) Davalı  ……….  müvekkilim ……….eşidir.

2) Müvekkilim …… ile davalı ………. 10 yıldır evlidir. Bu evlilikten halihazırda hayatta olan Rabia ve Hasan adında 2 tane çocukları vardır.

3) Davalı koca 1 Aydır müvekkilimi terk etmiş ve ailesinin yanına dönüp hayatını devam ettirmektedir.  Müvekkilim İstanbul ilinde kirada oturmakta ve terk edildiğinden beri geçinememektedir. Müvekkilim 2 küçük çocuğu ile beraber kalıyor olup, çalışabilecek bir durumda değildir. Davalı koca, eşine ve çocuklarına yardım etmeyip onları adeta kendi kaderleri ile baş başa bırakmıştır. Davalı koca hiçbir şekilde çocuklarını dahi arayıp sormamaktadır. Ayrıca müvekkilimin astım ve alerji hastalığı olup, çalışma imkanı olsa idi bile çok kısıtlı işler yapabilecek durumdadır. Müvekkilimin hiçbir geliri yoktur, şu anda sadece komşularının ve akrabalarının desteğiyle yaşamını idame etmektedir. Belirttiğimiz nedenlerle müvekkilim için önlem nafakası talep etmemizde zaruret doğmuştur.

4) Nafakaya ilişkin açıklamalar: Davalı ……… 1 Aydır müvekkilimi ve çocuklarını terk etmiş, İstanbul’da  ailesi ile beraber yaşamaktadır. Davalı, ……………………….. Hastanesinde temizlik görevlisi çalışmaktadır. Ancak 10 yıldır müvekkilim ile evli olmalarına rağmen, davalı bugüne kadar ne kadar maaş aldığını, sahip olduğu malvarlığını bir gün olsun müvekkilim ile paylaşmamıştır. Sadece beraber kaldıkları süre boyunca evin yemek, kira, fatura gibi zorunlu giderlerini karşılamıştır.   Davalı koca müvekkilimi terk ettikten sonra ise hiçbir şekilde müvekkilime maddi destek sağlamamıştır. Müvekkilim şu anda hayatının devamı için zorunlu olan bu ihtiyaçların bile hiçbirini karşılayamamaktadır. Müvekkilim aldığı duyumlara göre davalı kocanın aldığı aylık geliri dışında üzerine kayıtlı malvarlığı da bulunmaktadır. Bu nedenlerle sosyal-ekonomik durumlarının araştırılmalarını talep diyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : MK. HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                   : Davalı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla nüfus kayıtları,  trafik şube kayıtları, tapu kayıtları, hastane kayıtları, SGK kayıtları, tanık beyanları, sosyal-ekonomik araştırma raporları, yemin ve tüm kanuni deliller

NETİCE  VE TALEP                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  • TENSİP’le birlikte ekonomik olarak zor durumda olan müvekkilim …………….. için aylık 1.500 TL önlem nafakasına hükmedilmesini,
  • Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Ekler:

1- Nüfus kayıt örneği

2- Vekaletname

[/ihc-hide-content]

Tedbir Nafakası Davası ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 10:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.