Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

ADANA … AİLE MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO                                            : 2020/ E.

ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ

İSTEYEN DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI:

D.KONUSU                                             : tarihli ara kararında verilen tedbir nafakasının azaltılması ve dava tarihinden itibaren değil kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olması, geçici velayetin kötüye kullanılmasından dolayı geçici velayetin davacı babaya verilmesi taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

 1. Sayın mahkemeniz tarafından verilen … tarihli ara kararında davacı müvekkilim aleyhine 600 TL davalı anneye, 300 TL müşterek çocuğa olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Fakat müvekkilim bu miktarı ödeyecek durumda değildir. Zira müvekkilim yapılan sosyal durum araştırmasından da anlaşılacağı üzere, … , malzeme takip ve dağıtım elemanı olarak asgari ücretle çalışmaktadır. Müvekkilimin aldığı asgari ücret ile söz konusu nafaka miktarını ödemesi mümkün bulunmamaktadır. Ki Adana … Aile Mahkemesi … D. İş sayılı dosyasında verilen karar çerçevesinde, müşterek konut davalı eşe tahsis edilmiş olup, söz konusu konut kiradır ve aylık 850 TL kirası müvekkilim tarafından ödenmektedir. Ayrıca aynı mahkemenin söz konusu kararı, sayın mahkemenizin de bildiği üzere 2 ay daha uzatılmış  bulunmaktadır. Bu durum müvekkilimi yoksulluğa düşürecek ve hakkaniyete aykırı olacaktır. Müvekkilimin işe gidiş geliş için ödediği yol parası, yemek parası ve müvekkilimin şahsi ihtiyaçları da olduğu göz önüne alındığında, sayın mahkemenizin hükmetmiş olduğu tedbir nafakasını ödemesi mümkün değildir. Yine müvekkilim ihtiyaçlarını  düşerek yapmış olduğu hesaplamaları sonunda hem davalı  eş hem de müşterek çocuk için aylık 500 TL nafakayı ödemeyi kabul etmektedir. Bu sebeple sayın mahkemenin ara kararından rücu ederek, davalı eş ve müşterek çocuğa toplam 500 TL tedbir nafakası bağlamasını talep etmekteyiz.

 2. Ayrıca müvekkilim … Aile Mahkemesi … D.İş sayılı dosyasında, 300 TL davalı eşe 300 TL müşterek çocuğa ve 2 ay süreyle olmak üzere hükmedilen 600 TL tedbir nafakasını ödemiş olmasına rağmen davalı eş tarafından icra takibi başlatılmıştır. Müvekkilim ödemelerini, pandemi sürecinden dolayı internet bankacılığı ile yapmıştır. Buna rağmen davalı eş icra takibi yapmış, müvekkilim buna rağmen çocuğu mağdur olmasın diye yapılan takibe dahi itiraz etmeyerek ilgili icra dairesinin dosyasına 29/06/2020 tarihinde ( 25. İcra 2020/…….) 1200 TL tutarı tekrar ödemiştir. Hepsinin dekontu elimizde olup sayın mahkemenize bir flash disc içinde sunmaktayız. Müvekkilim ödemesi gerekenin iki katını ödediği için, sayın mahkemenizin tedbir nafakasına ilişkin kurmuş olduğu karardaki ‘’dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresinin kaldırılarak, ‘’ara kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresiyle 500 TL tedbir  nafakasının hükmedilmesini talep etmekteyiz.

 3. Davacı müvekkilim tarafından, sayın mahkemenizin vermiş olduğu şahsi ilişki kararına istinaden, 04/07/2020 tarihinde çocuğu ………..ile görüşmek amacıyla babası……………….’nin cep telefonundan, gayet kibar bir dil ve saygılı bir üslupla mesaj atılmıştır. Davalı mesaja cevap vermemiştir. Bunun üzerine müvekkilim babasının ve arkadaşının telefonundan aramış ve yine sonuç alamayınca, kız kardeşi…………..’yi müşterek konuta göndermiştir. Davalı kız kardeşe kapıyı açmış, kız kardeş durumu iletmiş fakat davalı anne avukatı ile görüştükten sonra, ‘’pazartesi avukatım bakacak bu yüzden veremem’’ diyerek çocuğu vermekten kaçınmıştır. Şöyle ki; müvekkilim aylardır çocuğu ile görüşmemiş ve  sabırsızlıkla sayın mahkemenizin kararını beklemiştir. Ki sayın mahkemenizin vermiş olduğu karar doğrultusunda, şahsi ilişki kurabileceği ilk hafta bu tavırla karşılaşması, müvekkilimde derin bir üzüntüye yol açmıştır. Ayrıca kız kardeş…………’nin gitmesiyle, kapıya çıkan müşterek çocuk …………nın, halasını görünce ‘’baba’’ diye bağırması da babasını ne kadar özlediğinin göstergesidir. Davalı eşin gösterdiği bu tavır tamamen hakkın kötüye kullanılmasıdır. Müvekkilim aylardır çocuğu ile görüşememekte ve davalı yanın sergilediği tavır nedeniyle görüşme ihtimali de bulunmamaktadır. Ayrıca müvekkilim whatsApp durumundan davalı eşin durumuna her baktığında kızı……………..’ nin üstü başı perişan ve eli yüzü boya içindeki fotoğraflarını görmektedir. Küçücük bir çocuğun kimyasal madde barındıran ruj ile boyanıp fotoğraflarının da iyi bir şey gibi  whatsapp durumuna konması takdir edersiniz ki annenin sorumsuzluğunu göstermektedir. Belirttiğimiz bu durumun, davalı eş tarafından geçici velayetin kötüye kullanılmasının ve çocuğun üstün menfaatinin göz önüne alınarak, mahkeme tarafından kurulan ‘’velayetin geçici olarak anneye verilmesi’’ hükmünün kaldırılarak, geçici velayetin davacı müvekkilime verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER           : MK. MD.166, HMK VE Sair Mevzuat

DELİLLER                   : Her türlü delil ve karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 • … Aile Mah. 2020/……. değişik iş ve 2020/,,,,,,,, k. sayılı dosyası ve içeriği (sayın mahkemece celbi)ve her türlü delil
 • Flash disk içinde sunduğumuz … Aile Mah. 2020/…… değişik iş ve 2020/………… k. sayılı dosyasında hükmedilen tedbir nafakasının banka aracılığıyla ödendiğine dair dekontlar
 • Flash disc içinde sunduğumuz … Aile Mah. 2020/……. değişik iş ve 2020/……. k. sayılı dosyasında hükmedilen tedbir nafakasının icra dairesine ödendiğine dair dekont
 • Flash disc içinde sunduğumuz şahsi ilişki gününde, davalının arandığına ve mesaj atıldığına dair kayıtlar
 • Flash disc içinde sunduğumuz müşterek çocuğun fotoğrafları

SONUÇ VE İSTEM    : Sair dava haklarımız saklı  kalmak kaydıyla

 • sayın mahkemenin ara kararından rücu ederek, duruşma günü beklenmeksizin verilecek ara karar ile davalı eş ve müşterek çocuğa toplam 500 TL tedbir nafakası bağlamasını,
 • sayın mahkemenizin tedbir nafakasına ilişkin kurmuş olduğu 01/07/2020 tarihli ara karardaki ‘’dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresinin kaldırılarak, ‘’ara kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresiyle 500 TL tedbir  nafakasının hükmedilmesini,
 • davalı eş tarafından geçici velayetin kötüye kullanılmasının ve çocuğun üstün menfaatinin göz önüne alınarak, mahkeme tarafından ara kararla kurulan ‘’velayetin geçici olarak anneye verilmesi’’ hükmünün kaldırılarak, geçici velayetin duruşma günü beklenmeksizin verilecek ara karar ile davacı babaya verilmesini talep etmekteyiz.

Davacı Vekili

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.