Tedavi Amacıyla Kısıtlama ve Vasi Atanması

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEM SAHİBİ                  :
ADRES                               :
MADDİ İLGİLİ:
KONU: Psikolojik sorunları bulunan ve tedavi olmayı kabul etmeyen kardeşim hakkında, tedavi amacı ile özgürlüğün kısıtlanması ve bu hususta vasi tayin edilmesine ilişkin talepten ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Kardeşim … yıllarında psikiyatrik bir hastalığa yakalanmıştır. Başlangıçta kendini aşırı titizlik olarak gösteren hastalık daha sonra aşırı titizliğe eşlik eden paranoyalarla seyir etmiştir. Hastalığa yakalandığı sırada, …’da üniversitede yurtta kalan kardeşim, yurtta da pek çok kez sorunlar yaşamış, kaç kere bu sebepten dolayı yurtta kalan diğer öğrencilerin şikayeti ile yurttan atılma noktasına gelmiştir. En nihayetinde yurtta tutunamayıp bireysel bir eve çıkıp öğrenimini zar zor tamamlayabilmiştir.

Tedavi hususunda kendisini İstanbulda özel bir psikiyatra götürmemize rağmen muayene sırasında muayenehaneden de kaçmıştır. Okulu bitirdikten sonra eve dönen kardeşim, tüm çabalarımıza rağmen doktora görünmeyi reddetmiş, ortak hayatı, evde yatalak ve felç, olup bakıma muhtaç olan annem … yaşındaki babam … diğer kardeşim … ve benim için çekilmez bir hale getirmiştir.

En nihayetinde evden kaçmış, …’de bir otele yerleşmiş, bir kafede garson olarak işe girmiştir. Defalarca eve dönmesi için ikna etme çabamıza karşılık, en nihayetinde çalıştığı kafeye dahi borçlanmış, kaldığı oteldeki konaklama vb ücretler sebebi ile borçlanmış bunun dışında … başka işletmelere de borçlanmıştır. Borçlanmaların kendisine verdiği zorluk sebebi ile eve dönmüş ve tüm borçları şahsımca kapatılmıştır.

Kardeşim, Evin sokak kapısının önüne pisleyen hayvan pisliklerini görüp sinir krizleri geçirmiş, tüm komşularla da kavga etmiştir. Kendisine selam veren tüm komşulara “hepiniz beni öldürmek istiyorsunuz, sizler de bu işin içindesiniz” şeklinde cevaplar vermiştir.

Abdest almak için girdiğimiz lavaboda ayaklarımızı yıkamamız üzerine sinir krizleri geçirmiş, tüm komşuları evimize toplamıştır.

Tüm bu süreçte kendisine elimizden gelen her desteği sağlamaya çalışmamıza rağmen tüm çabalarımız beyhude kalmıştır. Sosyal ilişkilerini sıfırlamış, kendini eve kapamıştır. Bu hususta çaresiz kalmamız neticesinde en son zorla kardeşimi ikna edip, … Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümünden randevu alarak doktora götürebildik. Doktor kendisine invega isimli şizofreni ve şizoafektif rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan psikosomatik bir ilaç yazmıştır. Kardeşim doktordan sonra eve gelip, paranoyalar üretip sinir krizleri geçirmiş, ilacı kullanmayı reddetmiş ve tedavi sürecini sonlandırmıştır. Kardeşimin sağlık durumu hepimizin psikolojisini bozmuş, felçli annem daha kötüye gitmiş, kronik rahatsızlıkları olan babamın sağlık durumu da bozulmuştur.

Yaşadığım çaresizlik üzerine Karakola gidip … sayılı evrak no ile kardeşimin tedaviye zorlanmasını talep etmiş bulunmaktayım. Ancak başvurum sonuçsuz kalmıştır.(Delil:Başvuru tutanağı)

TMK 432.maddesinde düzenlenen , Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir” hükmünün uygulanması aile bütünlüğümüz açısından elzem halini almıştır.

Bir kişi hakkında koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kararı verilebilmesi için kişinin; – Zayıflık durumu ve zayıflık durumunun sürekliliği nedeni ile özel koruma ihtiyacı, – Toplum için tehlike oluşturma, – Korumanın başka türlü sağlanamaması şartlarını taşıması gerekmektedir.

Gerek kardeşimin rahatsızlık durumunun 6-7 yıldır devam ediyor olması, gerek komşular ve ev halkı için huzurun kalmamış olması ve bakıma muhtaç aile bireylerinin sağlık durumunun kötüye gitmesi, ve kardeşimin kendi iradesi ile tedavi olmaya asla yanaşmaması madde hükümlerinin uygulunabilirliğini zorunlu kılmıştır.

Hastanın ruhsal durumu kendi sağlığını ilgilendiren konularda karar vermesini engelleyecek kadar bozuk olduğu için bu hususta iradesi sakattır ve zorla tedavi görme gerekliliği kaçınılmazdır. Mahkemeniz makamından  zorla tedavi kararı ile birlikte bu hususta vasi tayin edilmesini de talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER          : 4721 S. K. m. 432, 433, 434, 435, 436, 437

HUKUKİ DELİLLER             :Karakola şikayet başvurusu, TANIK, hekim bilirkişi ve sair tüm mevzuat

NETİCE VE TALEP              : Kardeşimin ailemiz ve toplum için tehlike oluşturmasının başka şekilde önlenmesi mümkün bulunmadığından, koruma amaçlı olarak özgürlüğünün kısıtlanmasına ve tedavisi için elverişli bir kuruma yerleştirilmesini ve bu hususta kendisine vasi tayin edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
EKLER                                  : Karakol şikayet tutanağı, … nüfus cüzdanı örneği,

Son düzenleme tarihi 8 Kasım 2020 17:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.