Tebliğnameye İtiraz Dilekçesi

Ağu 31, 2020 | Ceza Hukuku

Tebliğnameye İtiraz Nasıl Yapılır?

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

ANKARA 8.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          :

TEBLİĞNAME NO            :

TEBLİĞNAMEYE BEYANDA

BULUNAN SANIK             :

MÜDAFİİ                             :

MÜDAHİL                            :

VEKİLİ                                 :

TALEP  KONUSU              : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih, … numaralı tebliğnamesine karşı beyan ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil X hakkında maktul X’a karşı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği iddiası ile X Asliye Ceza Mahkemesi’nde yukarıda belirtilen esas numaralı dosyası ile kamu davası açılmış olup X tarihinde sanığın TCK m 85 uyarınca taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluştuğu, sanığın tali kusurlu olduğu dikkate alınarak 2 yıl mahkumiyetine karar verilmiş, sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak cezası 1/6 oranında indirilmiş, ancak sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemece gözetilen diğer nedenlerle TCK m 50 uyarınca ceza 12.000TL ADLİ PARA CEZASINA çevrilmiştir. Kararın istinaf incelemesinde de müvekkil her ne kadar en hafif haliyle tali kusurlu sayılsa da müvekkil üzerine atılı suçu işlemediğinden bu hususa ilişkin beyanda bulunma zarureti doğmuştur. Şöyle ki ;

  • Müvekkil, X tarihinde X Yolu üzerinde X istikametinde X plakalı aracıyla yasal hız sınırları içerisinde seyir halindeyken AŞTİ hizasına geldiğinde müteveffa X’ın aniden önüne çıkması sebebiyle dava konusu elim hadise meydana gelmiştir.

  • Kazanın meydana geldiği X Yolu yoğun trafiğe sahip 4 şeritli bir yoldur ve kaza anında müvekkil soldan ikinci şeritte seyir halindedir. Ayrıca yolun orta kısmında karşıdan karşıya geçmeyi önlemek amacıyla 2 metre yükseklikte demir parmaklıklar bulunmaktadır. Karşıdan karşıya geçiş için ise kaza mahallinin yakınında yaya üst geçidi bulunmaktadır. Bu demir parmaklıklar yola bir yayanın çıkma ihtimalini sürücüler açısından düşünüldüğünde azaltmaktadır. Ancak Yerel mahkemece gerekli keşif incelemesi dahi yapılmadan hüküm tesis edilmiştir.

  • Bahsedildiği üzere kazanın gerçekleştiği yol karşıdan karşıya geçişe uygun bir yol değildir ve maktul müvekkilin ön ilerisindeki kamyonun önünden aniden müvekkilin önüne çıkmıştır. Ne yazık ki müvekkil fren de dahil olmak üzere her türlü tedbire başvurmasına rağmen kazanın gerçekleşmesini engelleyememiştir. Bu husus tanık X’ın beyanları ile de sabittir. Ayrıca yukarıda altını çizdiğimiz yasal hız sınırları içerisinde hareket edildiği hususu da tanık X’ın beyanları arasındadır.

  • Kazaya ilişkin trafik ekipleri tarafından tutulan olay yeri tutanağında “Yaralı yaya Fatma BAYRAKTAR olay yerinde yayaların karşıdan karşıya geçmemesi için orta refüj demir parmaklıklar yapılmasına rağmen, akıcı trafiğin içinden karşıdan karşıya geçmekte ısrar ettiği, 203 metre ilerideki yaya üst geçidini kullanmadığından 2918 S. K.’nin yayalara ait kusurlardan kod 4 nolu kuralını ihlal etmiştir” ifadeleri yer almıştır. Olay yeri tutanağından da açıkça anlaşılacağı üzere, maktul ağır kusurlu olarak bulunmaktadır ve müvekkilin aldığı tedbirler kazanın gerçekleşmesine engel olamamıştır. Kazanın gerçekleşmesinin ardından müvekkil aracını kenara çekerek hemen 112 Acil Servisi aramış ve maktul ile ilgilenmiştir.

  • Netice itibariyle müvekkilin de manen bedel ödemesine neden olan bu hadise, maalesef müteveffa Fatma BAYRAKTAR’ ın ağır kusuru nedeniyle gerçekleşmiştir. Müvekkil yasal hız sınırları içinde, hiçbir kural ihlali olmaksızın ve özen yükümlülüklerini yerine getirerek hareket etmiştir. Elim hadisenin gerçekleşmemesi için müvekkil elinden gelen her şeyi yapmıştır ve suçsuzdur. Bu hususlar tanık beyanıyla da sabit olmasına rağmen hukuka ve mantığa aykırı bir şekilde hüküm tesis edilmiştir.

  • Dosyada mübrez önceki tüm savunma ve beyanlarımızda da açıkladığımız üzere müvekkil üstüne atılı suçu işlememiştir. Bu sebeple Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bahsi geçen yerel mahkeme kararının düzeltilerek onanması şeklinde görüş bildirdiği …. numaralı tebliğnamesine itiraz etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizin CMK md.289 çerçevesinde resen gözeteceği gerekçelerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih, … numaralı tebliğnamesindeki ALEYHE OLAN HUSUSLARIN DİKKATE ALINMAYARAK, Ankara Bölge Adliye ( ) Ceza Dairesi’nin  … tarih, … E. , … K. Sayılı kararının SANIK LEHİNE BOZULMASI ve müvekkil isnat edilen suçu işlemediğinden yapılacak yargılama neticesinde sanık X’nin BERAATİNE karar verilmesi saygıyla talep ederiz.

TEBLİĞNAMEYE İLİŞKİN

CEVAP VE BEYANLARINI SUNAN

VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.