Tebligatların yapılması delillerin toplanıp değerlendirilmesi hükmün verilmesi ve kesinleştirilmesi gibi usul hukukuna ait konular hakimin hukukuna tabidir- Yargıtay Kararı

Tebligatların yapılması delillerin toplanıp değerlendirilmesi hükmün verilmesi ve kesinleştirilmesi gibi usul hukukuna ait konular hakimin hukukuna tabidir

Davacı, Hollanda-Amsterdam Asliye Hukuk Mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasını istemiş, mahkemece; “yabancı mahkemedeki davaya ait dava dilekçesi ile duruşma gününün ve kararın davalıya tebliğine ilişkin belgelerin sunulma-
dığı” gerekçesiyle istek reddedilmiştir.

Davacı, yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğini, onanmış Türkçe tercümesini ve ilamın
kesinleştiğini gösteren o ülke makamlarınca usulen onanmış belgeyi ve tercümesini dosyaya sunmuştur (5718 s.K.md.53). Tanınması istenen yabancı ilamda, kendisine karşı boşanma davası açılan “davalıya yasada öngörüldüğü şekilde dilekçe örneğinin gönderildiği ve davalının savunma yapmadığı” açıkça belirtilmiştir. Bu ifadeden davalının o yer kanunları uyarınca hükmü veren mahkemeye usulüne uygun olarak çağrıldığı, davalının savunma yapmadığı anlaşılmaktadır. Davanın açılması tebligatların yapılması, delillerin toplanıp değerlendirilmesi, hükmün verilmesi ve kesinleştiril- mesi gibi usul hukukuna ait konular hakimin hukukuna (Lex fori) tabidir. O halde isteğin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 14.12.2011, E. 2011/3767, K. 2011/22034.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 02:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.