Tebligatın Adres Yetersizliği Nedeniyle İadesi

Tebligatın Adres Yetersizliği Nedeniyle İadesii

Kişiye gönderilen tebligatın adres yetersizliği gerekçesiyle iade olması sürecini ele alacağız. Bu doğrultuda MERNİS sistemi ile AKS(Adres Kayıt Sistemi) arasındaki işleyişi anlatacağız. Bilindiği üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile MERNİS sistemi ve AKS’ye dayalı tebligat usulü düzenlendi. Bu düzenlemenin ana ilkesi şudur; Her ne kadar UYAP üzerinden tüm gerçek kişilerin adreslerine ulaşılabilir olunsa da, gerçek kişilere yapılacak tebligatlarda AKS’ye dayalı adreslerin esas alınması düzenlenmiştir.

Tebligat Süreci Nasıl Başlar?

Tebligat Kanunu’na göre tebligat süreci kişinin BİLİNEN EN SON ADRESİ‘ne çıkartılacak bir tebligat ile başlatılır. Bu uygulamadaki amaç kişinin tebligattan haberdar olmasının sağlanmasıdır. (T.K. m. 10)

MADDE 10–Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Adres Yetersizliği Nedeniyle Tebligatın İadesi

Bazı durumlarda verilen adres eksik bilgi içerebilir. Bu durumda verilen adresin tebligatın ulaşması için yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek tebligat iade edilir. Örneğin “Süleyman Demirel Bulvarı No:56” yetersiz bir adrestir. Çünkü il,ilçe,apartman ise apartmanın dairesi numarası gibi bilgiler bu adreste yer almamaktadır.

Adres Yetersizliği Nedeniyle Tebligat İade Edilir ise Ne Yapılmalıdır?

Verilen adresin yetersiz ve belirsiz olduğu bir durumda, muhatap kişinin AKS(Adres Kayıt Sistemindeki) yerleşim yeri adresi BİLİNEN SON ADRES olarak kabul edilir ve tebligat çıkarılır. 

Bilinen son adresin tebligata elverişli olup olmadığı konusunda taraflar karar veremez. Taraflar sadece bilinen en son adresin tebligata elverişsiz göründüğünü ve bu adrese tebligat çıkartılarak zaman kaybedilmeden direkt olarak AKS adresinin bilinen en son adres kabul edilmesini ve bu adrese tebligat çıkartılmasını talep edebilirler. Bu talebin kabul veya reddedilmesine sonucuna göre tarafların itiraz hakları bulunur.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.