Türk Ceza Kanunu Madde 332

TCK 332. Madde

Türk Ceza Kanunumuzun 332. maddesi şu şekildedir:

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk – Askeri yasak bölgelere girme

Madde 332 – (1) Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.


Başlık

TCK’nın 332. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler – DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler – YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Madde başlığı şu şekildedir: Askeri yasak bölgelere girme


Gerekçe

Türk Ceza Kanunu’nun 332. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNİN GEREKÇELERİ

Madde 393. Bu madde, Devletin askeri yararlarını korumaktadır.

Maddede, askeri yarar gereği yasaklanan yerlere “gizlice” veya “hile” ile girilmesi cezalandırılmaktadır. Taksirle, yanlışlıkla girmek suç olmayacaktır.

Gizlice girmek; denetim ve korumaya ilişkin her türlü tedbirler giderilerek yasaklanan yere girilmesi anlamındadır.

Hile ile girmek ise, girmek için aldatıcı vasıtalar kullanmak demektir. Sahte kimlik kullanma, askeri elbise giymek gibi.

Girilen yerin “Devletin askeri yararı” gereği yasaklanmış yerlerden olması gerekir. Kişilerin güvenliğini sağlamak maksadıyla askeri bir inşaata girilmesinin yasaklanması veya sivil kişilerin girmelerinin yasaklandığı orduevi veya subay gazinosu gibi yerlere girmek bu suçu oluşturamaz. Çünkü buralara girilmesinin yasaklanması, askeri yarar gereği değildir.

Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış yerler, askeri yarar nedeniyle girilmesi yasaklanmış kara, deniz ve hava bölgelerini kapsamaktadır.

Maddenin son fıkrasındaki hüküm, fiilin savaş zamanında işlenmesini bir ağırlaştırıcı neden saymış bulunmaktadır.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

Bu madde, Devletin askeri yararlarını korumaktadır.

Maddede, askeri yarar gereği yasaklanan yerlere “gizlice” veya “hile” ile girilmesi cezalandırılmaktadır. Taksirle, yanlışlıkla girmek suç olmayacaktır.

Gizlice girmek; denetim ve korumaya ilişkin her türlü tedbirler giderilerek yasaklanan yere girilmesi anlamındadır.

Hile ile girmek ise, girmek için aldatıcı vasıtalar kullanmak demektir. Sahte kimlik kullanma, askeri elbise giymek gibi.

Girilen yerin “Devletin askeri yararı” gereği yasaklanmış yerlerden olması gerekir. Bir askeri tesis inşaatında kişilerin güvenliğini sağlamak maksadıyla konulmuş giriş yasağının ihlali bu suçu oluşturamaz. Çünkü, bu durumdaki yasaklama, askeri yarar gereği değildir.

Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış yerler, askeri yarar nedeniyle girilmesi yasaklanmış kara, deniz ve hava bölgelerini kapsamaktadır.

Maddenin son fıkrasındaki hüküm, fiilin savaş zamanında işlenmesini bir ağırlaştırıcı neden saymış bulunmaktadır.


TBMM Kabul Metni

333 üncü maddeyi 332 nci madde olarak okutuyorum:

Askerî yasak bölgelere girme

MADDE 332. – (1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir