Türk Ceza Kanunu Madde 180

TCK 180. Madde

Türk Ceza Kanunumuzun 180. maddesi şu şekildedir:

Genel Tehlike Yaratan Suçlar – Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

Madde 180 – (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.


Başlık

TCK’nın 180. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler – ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar – BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Madde başlığı şu şekildedir: Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma


Gerekçe

Türk Ceza Kanunu’nun 180. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNİN GEREKÇELERİ

Hükümetin teklif ettiği metinde karşılığı yok.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında trafik güvenliğini kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıştır.


TBMM Kabul Metni

180 inci maddeyi okutuyorum:

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

MADDE 180. – (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

BAŞKAN – Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun.

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, oldukça hızlı akan bir görüşme trafiği içerisindeyiz. “Trafik” deyince de, 180 inci maddeyle, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmanın suç teşkil ettiği konusunda bir hüküm geliyor. Ben, okuyunca, bir siyasî çıkarım yapıyorum buradan. Biliyorsunuz, temmuz ayının 21’i ya da 22’sinde, Pamukova’da, çok önemli bir demiryolu kazası meydana geldi ve bununla ilgili bir gensoru girişimi oldu. Bu gensoru girişimi, olayın siyasî ve idarî yükümlülüğünü taşıyan Sayın Bakan tarafından pek üstlenilmedi ve Grubunuz tarafından da reddedildi.

Daha sonraki süreçte, olaydaki teknik bilirkişi incelemelerini tamamladı ve sekizde 4 kusurun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait olduğu konusunda bir hükme vardı. Olayın gerisi trajikomik seyrediyor.

Değerli arkadaşlarım, ben, Sayın Adalet Bakanına, gerçekten teşekkür etmek istiyorum; çünkü, daha önce bu tartışmalar sırasında, bu rapor yayımlandıktan sonra, sekizde 4 suç isnat edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının şu andaki Genel Müdürü, ilgili genel müdür yardımcıları ve onların siyasî ve idarî amiri olan Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, sekizde 4’lük suçun siyasî muhatabı oldular. Şimdi, bu muhataplık karşısında, Sayın Adalet Bakanı, o zaman, bir hükümet toplantısı sonrasında basına açıklama yaparken, çok nazik bir şekilde, kabine arkadaşına “istifa” denilen bir demokratik müessesenin de bulunduğunu ima eden tarzda açıklamalar yaptı; ben de, bunu, bir basın toplantısında dile getirmiştim.

Şimdi, Sayın Adalet Bakanının ve bizlerin, gensoru dahil, her türlü denetim mekanizması, her türlü demokratik uyarısına rağmen, bu suçun sekizde 4’lük kısmının siyasî ve idarî sorumluluğunun, siyasî karar mekanizması noktasındaki kişisi, Sayın Ulaştırma Bakanı, acaba, bu 180 inci maddenin neresinde yer alıyor? Bir okursanız… Ben, gerekçesini de okumak istiyorum, maddeyi de okumak istiyorum; iki satır, vaktinizi almayacak.

“Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” Yani, taksirle, bilinçli olmadan; tabiî ki böyle bir suçlama yok; ama, görevindeki dikkati, özeni göstermeden anlamında. Bu suçun kapsamına Sayın Binali Yıldırım -Sayın Bakan burada yok, keşke olsaydı- Sayın Bakan giriyor mu girmiyor mu; bu, önemli bir konu, gerçekten önemli bir konu. Burada, bu raporun, bilirkişi raporunun, mahkemeye sunulan raporun sonuç kısmına bakacak olursak, buraya Sayın Bakan da giriyor, Devlet Demiryolları Sayın Genel Müdürü de giriyor ve o talihsiz kaza sonrasında talihsiz açıklamalar yapan genel müdür yardımcısı arkadaşlar da giriyor.

Değerli arkadaşlarım, sabahtan beri hep iyiyi konuşuyoruz, hep olumluyu konuşuyoruz. Ceza tarzında değil özendirme tarzında, topluma kazandırma tarzında bir ceza yasası felsefesini yaşama geçirmeye çalışıyoruz; ama, bizler örnek olmak zorundayız. Bu yasayı çıkaran Yasama Organında şu anda görev yapan kişiler bu yasayı çıkarırken, kendileri getirdikleri yasal düzenlemelere örnek teşkil etmek durumdalar. Bu örneği teşkil edecek olan kişi de 180 inci madde kapsamında Sayın Ulaştırma Bakanıdır. Konuyla ne ilgisi var demeyin; bariz bir karşılığı var; Sayın Ulaştırma Bakanının muhatap olduğu bir maddeyle karşı karşıyayız. Eğer, bu maddeye “evet” oyu verirseniz, Sayın Ulaştırma Bakanını da bu madde kapsamında değerlendiriyoruz demektir. Ben, bunu, bir kere daha sizlerin vicdanına hatırlatmak istedim ve Sayın Bakana da, hâlâ, kamu vicdanı bakımından sorun teşkil eden konumunu bir kere daha gözden geçirmesi demokratik tavsiyesinde bulunmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına görev sayıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Koç.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir