Türk Borçlar Kanunu Madde 148

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

Madde

Türk Borçlar Kanunumuzun 148. maddesi şu şekildedir:

Sözleşmelerde Zamanaşımı; Süreler; Sürelerin kesinliği

Madde 148: Bu ayırımda belirlenen zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.

Başlık

TBK’nın 148. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler – ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı – İKİNCİ AYIRIM: Zamanaşımı

Madde başlığı şu şekildedir: Sözleşmelerde Zamanaşımı – Süreler – Sürelerin kesinliği

Gerekçe

Türk Borçlar Kanunu’nun 148. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

818 sayılı Borçlar Kanununun 127. maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 147. maddesinde, Tasarının İkinci Ayırımında belirlenen zamanaşımı sürelerinin, sözleşmeyle değiştirilemeyeceği öngörülmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 127. maddesinin kenar başlığında kullanılan “3. Müruru zaman müddetlerinin katiyeti” şeklindeki ibare, Tasarıda “III. Sürelerin kesinliği” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 147, 148, 149, 150 ve 151. maddeleri teselsül nedeniyle 148, 149, 150, 151 ve 152. maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

TBMM Tartışma ve Kabul Metni

148. maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir