Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Trafik Kazası Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 1 (Ölümlü)

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyati tedbir isteklidir

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

DAVA DEĞERİ:

KONU: 1-)Trafik kazasında eşini, oğlunu ve babalarını kaybeden davacıların manevi tazminat tutarlarının, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesi.

2-) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1-) 15 günü saat 06:30 sıralarında, Adana Merkez Adalet Bulvarı ile Haksever Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yandan çarpma neticesi meydana gelen ölümlü trafik kazasında,  davalı Mehmet sevk ve idaresinde bulunan ve Hakyedi Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti maliki olduğunu sonradan öğrendiğimiz 14 plakalı aracı ile müteveffa Ahmet’in maliki olduğu ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan 15 plakalı araca çarpmıştır. Meydana gelen trafik kazasında müteveffa vefat etmiştir. (EK-1)

2-) Kaza mahallinde tutulan 13 tarih ve 14 sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağında (EK-2) kazanın, davalının kırmızı ışıkta geçmesinden dolayı meydana geldiği tespit edilmiştir ve müteveffa Ahmet’e herhangi bir kusur atfedilememiştir.

3-) Müvekkilimiz olan eş Ayşe’nin 15 yıl süren mutlu bir evliliği vardı. Kendileri vefat eden eşi ile uzun süre çocuk sahibi olmak için tedavi görmüştür. Bu tedavi sonucunda evliliklerinden 9 yıl sonra ilk çocukları Hasan dünyaya gelmiştir. Aile 9 yılın sonunda mutluluklarını yaşamıştır. Ancak müvekkilimin eşi olan Ahmet de babalık duygularını yaşayamadan davalı tarafından ölümüne sebebiyet verilmiştir. Geride iki çocuk bırakmıştır. Müvekkilim artık eşinin desteği olmadan yaşantısını devam ettirmek zorundadır. Hele ki yaşam koşullarının sürekli ağırlaştığı bir dönemde çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalmıştır.  Şuan ikamet ettiği Adana ilinden kocasının desteğini alamadığı için ailesinin yanına Ankara’ya taşınmak zorunda kalmıştır. Bu ölüm sebebi ile bir ailenin zorunlu olarak tüm yaşantısı değişmiştir. Müvekkilim yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Tüm bunların maddi zorluğu olsa da asıl zorluğu manevi olarak çöküntü içinde olmasıdır.

Müvekkilimiz olan anne Ayşe bundan kısa bir süre önce eşini kaybetmiş daha eşinin yokluğuna alışamamışken bu elim trafik kazasında bir nevi eşinin ölümünden sonra evinin direği olan oğlunun da üzüntüsüyle bir kez daha yıkılmıştır. Müvekkilim daha önce eşini kaybetmesinin üzerine oğlunun ani ölümünden dolayı büyük travma yaşamıştır. Türk toplumunda erkek evladın önemi, değeri ve varlığı her zaman nesil devam ettiren olarak görülmüştür. Hatta ve hatta birine dua ederken bile “Allah evlat acısı vermesin” deriz bu bile başlı başına evlat acısının ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Evladının vefatından sonra hem maddi hem manevi sebeplerden dolayı diğer evladının yanına taşınmak zorunda kalmıştır.

Müvekkilimin çocukları daha hayatın başındayken babalarının vefatı ile karşı karşıya kalmıştır. Her ne kadar bebek de olsalar babalarının varlıklarını kokusuyla hissetmişseler de babalarının varlığından haberdardır. Belki de bu yaşlarda çok fazla bir acı hissetmeseler bile bir üzüntü duydukları kesindir. Artık güvenebilecekleri bir rol model hayatlarında olmayacaktır. Hayatlarının sonuna kadar bu eksikliği yaşayacaklardır. Askere giderken, sünnet olurken veya hayatının en önemli anında hep sağ tarafı boş kalacaktır. Okula giderken, gelin olduğunda veya ilk işine girdiğinde hep babasının yokluğunu hissedecektir. Şuan bile daha ne olduğunu anlamasalar bile hayatlarının ilk travmasını yaşayarak annesi ile Ankara’ya taşınmak zorunda kalmışlardır.

4- Manevi  tazminat isteği: Oluşan kazada herhangi bir kusuru bulunmayan müteveffa Ahmet’in, davalı sürücünün kusurlu eylemi nedeniyle BK’ya göre müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla işleten sıfatı bulunan Adalet Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti ile araç sürücüsü olan Mehmet’in meydana gelen Manevi zarardan birlikte sorumluluğu bulunanlara karşı bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu sebeple oluşan zararlar;

a) 1980 doğumlu Ahmet’in 15 gününde ölmesiyle, 1982 doğumlu eşi Ayşe, 2010 doğumlu oğlu Hasan, 2015 doğumlu kızı Fatma, eş ve babalarının maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu) Bu aşamada maddi tazminat talebimiz yoktur.

b) Eşi Ayşe için: 50.000 TL manevi tazminat

c) Oğlu Hasan için: 20.000 TL manevi tazminat

d) Kızı Fatma için: 20.000 TL manevi tazminat

e) Annesi Dilek için: 25.000 TL manevi tazminat olmak üzere tüm davacılar için toplam 115.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

5-) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

6-) Müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu belirsiz alacak ve tespit davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 75, 6100 S. K. m. 2, 3, 107

HUKUKİ DELİLLER: Adana Asliye Ceza Mahkemesi 15 esas no’lu dosyası, kaza tutanakları, trafik kayıtları, kusur raporları, nüfus aile tablosu, mirasçılık belgesi, desteğin mesleği ve kazancına ilişkin resmi yazılar, ücret bordroları, SGK dul ve yetim aylığı bağlama kararları ve yazıları, sigorta poliçesi, özel tazminat hesap raporu, konu ile ilgili Yargıtay kararları, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, toplam 115.000 TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine; davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim.

EKLER:

1- Ölüm Belgesi ve Ölü Muayene Tutanağı

2- 12 tarih 13 sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

3- Aile Nüfus Tablosu,

4-  Mirasçılık Belgesi

5- Birer adet onaylı vekaletname örneği.

6- Ücret Hesap Pusulası

DAVACI VEKİLİ

Trafik Kazası Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 2 (Yaralamalı)

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

HARCA ESAS DEĞER: 20.000 TL (Cismani zarar sebebiyle Manevi Tazminat)

KONU :

12 tarihinde meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilin uğradığı manevi zarar için 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmin edilmesi ve ihtiyati tedbir talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- Olayın özeti ve Kusur Durumu:

12 günü davalı sürücü sevk ve idaresindeki 10 plakalı aracı ile Adalet Sokak istikametinden Hakyedi Caddesi istikametine ilerlediği esnada No:15 önünde durup geri manevra yaptığı esnada aracının arka kısımları ile sokak önünden aynı istikamete karşıdan karşıya geçen yaya müvekkile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında müvekkil Ahmet ağır şekilde yaralanmıştır.

Dava konusu trafik kazası nedeniyle davalı Mehmet hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığında 15 sayılı soruşturma dosyası açılmıştır.

Kaza Tespit Tutanağı ile sabit olduğu üzere, bu kazanın meydana gelmesinde 13 plakalı araç sürücüsü Mehmet 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 84/j maddesinde belirtilen “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” kuralını ihlal ettiğinden kazada ASLİ VE TAM KUSURLUDUR. (EK-1: Kaza Tespit Tutanağı)

Kaza nedeniyle müvekkilimin kalça ve el bileğinde kırıklar ile vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana gelmiş ve bu nedenle engelli kalmış, beden gücü kaybına uğramıştır. Müvekkilimin kazadan sonra tedavisi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. (EK-2: Tedavi evrakları)

2- Davalıların sorumluluğu;

Kazaya karışan 13 plakalı aracı kullanırken yolcu indirme kurallarına uymayarak acele eden araç durmadan kapı açan, kapıların kapanmasını beklemeden hareket eden, durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapı açan ve kontrolsüz inip binen diğer sebeplerle kazanın meydana gelmesine sebep olan davalı sürücü kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olması nedeniyle Borçlar Kanunun 49. maddesine göre; davalı Recai ise ruhsat sahibi olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunun 85. Maddesine göre meydana gelen zararın giderilmesinden sorumludur. Aracın ruhsat kaydı, mahkemenizce araca ait trafik kayıtları celp edildiğinde de bu durum sabit hale gelecektir.

3- Manevi Tazminat talebimiz;

Davalının asli ve tam kusuru ile gerçekleşen trafik kazası nedeniyle müvekkilim ağır yaralanmış, aldığı yaralar vücudunda ömrünün sonuna kadar giderilmeyecek izler bırakmıştır. Müvekkilimin kalıcı sakatlığı nedeniyle yıllarca sirayet edecek olan acı, elem ve ızdıraplarının hiçbir telafisi olmayacağı malumdur. Bu nedenle müvekkilimin çektiği üzüntü ve sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.

Müvekkilin kalıcı hasar ve sakatlığı nedeniyle doğan manevi zararlarının davalılar tarafından müşterek ve müteselsilen ödenmesi yasa gereğidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. Maddesi, “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.” şeklindedir.

Yasa maddesi gereği davalının asli ve tam kusurlu hareketi ile gerçekleşen bu trafik kazası nedeniyle müvekkilin kaza tarihiden ve tedavi sürecinden bu yana geçirdiği evreler nedeniyle çektiği ve tüm yaşamı boyu çekeceği sıkıntılar gözetilerek davalıların kusur durumuna, sorumluluk derecesine ve zararın kapsamına göre 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen davalılardan alınıp davacı müvekkile verilmesini talep ederiz.

Netice itibariyle kaza sonucu müvekkil aylarca hastane kapılarında koşturmuş, kalıcı bedensel sakatlığa uğramış, maddi ve manevi olarak zor durumda kalmıştır. Bu sebeple oluşan mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi adına müvekkilin manevi zararlarının tazmini için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

4- İhtiyati Tedbir Kararı Talebimiz Hakkında:

13 plaka sayılı araç asli kusurlu hareketiyle müvekkilin yaralanmasına ve maddi manevi zarar uğramasına sebebiyet vermiştir. Uğranılan zararların tazmini ve borçluların mal kaçırma ihtimali açısından 13 plaka sayılı araç ile davalılar adına kayıtlı diğer menkul ve gayrimenkuller üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini de ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: KTK, TTK, TBK, TMK, HMK, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLERİMİZ: 13 plakalı aracın ruhsat kaydı, Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müvekkile ait tedavi evrakları, Adana Cumhuriyet Başsavcılığında 12 sayılı soruşturma dosyası, Maluliyet raporu, İfade Tutanakları, Genel Adli Muayene tutanakları, Kaza Tespit Tutanağı, Sosyal ekonomik durum araştırması, Keşif, tanık, bilirkişi incelemesi, içtihatlar ve türlü yasal delil.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız üzere 15 tarihinde meydana gelen çift taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle;

1- Müvekkilin kaza anında ve sonrasında yaşadığı elem ve ıstırap ile bu kazanın fiziksel ve psikolojik etkilerini, ömür boyu yaşamak zorunda kalması nedeniyle mağduriyetinin giderilmesi için 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte müşterek ve müteselsilen davalılardan tazmin edilerek davacıya verilmesine,

2- Davalıların mal kaçırma ihtimali açısından 13 plakalı araca ve varsa gayrimenkullerinin üzerine ihtiyati tedbir konulmasına

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmil edilmesine vekil eden adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir