Tarım İlacı Şirketine Tazminat Dilekçesi

Tarım ilacı şirketinin sattığı ilaçlar nedeniyle ekinlerde maddi hasar oluşması durumunda çiftçinin tazminat davası açma hakkı vardır.

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:
VEKİLİ:
DAVALI:
KONU:Davalı tarafça üretilen ve satılan ilacın kullanımı nedeniyle tarım arazisinde meydana gelen zararın tazmini taleplidir.

AÇIKLAMALAR

…ili … ilçesi … köyünde kain müvekkillere ait 1 ve 2 parsel sayılı tarlalar ile müvekkillerin hazineden kiraladıkları 3 ve 4 parsel taşınmazlarda Davalı AŞ. tarafından üretilen ve … Tarım Kredi Kooperatifi tarafından müvekkile satılan .. isimli yabani ot ilacının tarım arazisinde kullanması sonucu ektiği mercimeklerde ve tarlada yer yer kurumalar ve diğer bölümlerinde ise önemli ölçüde gelişme geriliği(vejetatif) tespit edilmiş olup müvekkilin bu davayı açması hasıl olmuştur.

Söz konusu ilacın tarlalarda kullanılması nedeniyle, bu yıl ekilen mercimeklerde önemli derecede gelişme geriliği ve kurumalar söz konusu olup, müvekkile satılan ilaç nedeniyle bu yılı ektiği mercimekte ürün alma ihtimali ortadan kalkmıştır. Ayrıca tarlaya kullanılan bu ürün nedeniyle ileride de ürün düşüklüğü ve sari zararlar söz konusu olabilmesi nedeniyle müvekkilin önemli ölçüde maddi zararı söz konusudur. Müvekkil davalıdan aldığı ilaçları kullanım talimatına uygun bir şekilde kullanmış olmasına rağmen kullanılan ilaç, bitkilerin bünyesinde toksik etki yapmıştır. Yani davalıdan alınan tarım ilacı mercimek bitkisinin kurumasına neden olmuş olup ürün veriminden zarar görülmüş olup toprağın yapısında değişiklik yapması nedeniyle ilerde kazanılması muhtemel kazançtan mahrum kalmış ve ilerleyen zamanlarda tarım arazisine harcayacağı giderin artmasına da neden olacağı da aşikardır.

Daha önce zarar tespiti için Adana 3. Sulh Hukuk mahkemesinde tespit yapılmasına dair bir talebimiz mevcuttur. Yapılan tespitte buğdayda sorun olan yabancı otlara karşı kullandıktan sonra en az 15 ay mercimek ekilmemelidir talimatına uymasına rağmen tarım arazisinde zararın meydana geldiği sabittir. Yukarıda belirtilen nedenlerle dava açma zaruretimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:TBK hükümleri, HMK ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM:1) Huzurdaki dava dosyası ile birleştirilmesini talep ettiğimiz … Sulh hukuk Mahkemesi’nin … değişik iş sayılı dosyasında şu ana değin yapılan 10.000 TL … gider avansının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

2) İşbu dava dosyasının yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin de davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz.
EKLER:1) … taşınmazların tapu senedi
2) … numaralı parsellerin kira kontratosu
3) Çiftçi kayıt sistemi belgesi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir