Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Sürekli Sakatlık Tazminat Başvuru Dilekçesi

ADANA SİGORTA A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BAŞVURAN                                      :

VEKİLİ                                               : 

SİGORTALI                                      :

SİGORTA POLİÇE NO                    :

KONU                                               : Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında, trafik kazasında meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini, sürekli maluliyet tazminatı vb.

AÇIKLAMALAR                               :  

………………… poliçe numarası ile ……………. SİGORTA A.Ş’ye sigortalı  …………….. üzerine kayıtlı  ve ……… ……….. sevk ve idaresindeki  …………… plaka sayılı aracın Tem Güney Yol Akşemsettin Viyadüğü üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde durakladığı sırada müvekkil …………… sevk ve idaresindeki  ……….. plakalı motosikleti ile en sağ şeritte ve normal hızda seyir halindeyken sol tarafından bir aracın sıkıştırması sonucu kendini emniyet şeridine atmak zorunda kalmıştır. Kendini tekrar en sağ şeride almak istediği sırada duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamış halde ki ………… plakalı aracı görmüş direksiyonu kırmış fakat çarpmaya engel olamamıştır. Duraklamanın yasak olduğu yerde duraklama yapılması sonucu çarpma neticesinde ağır yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Söz konusu kaza sonucu müvekkil ağır yaralanmış alınan hastane raporlarıyla da sabit olmak üzere %40 maluliyet durumu söz konusu olmuştur.

Müvekkil geçirdiği kaza sonucu birçok ameliyat geçirmiş olup, uzun zaman hastanede tedavi görmek zorunda kalmıştır. Geçirdiği ameliyatlar ait raporlar ve gördüğü tedavilere ait epikrizler ektedir.

SİGORTA ŞİRKETİNDEN İSTEK               :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı 97. Maddesi (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.) uyarınca;

Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir.

Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.

Kazaya karışan 34 NU 2109 Plaka Sayılı araç, 122549116 Poliçe Numarası ile Anadolu Sigorta A.Ş. nezdinde 25/01/2016 – 25/01/2017 tarihleri arasında sigortalı olup, kaza 20/07/2016 tarihinde sigortalı olduğu dönemde gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıkladığımız şekilde başvuru konusu trafik kazasında %40 maluliyeti bulunan ve geçici ve kalıcı iş göremezliğe maruz kalan ve tedavi giderleri ödemek zorunda kalan müvekkil, genç yaşında günlük ihtiyaçlarını dahi tek başına yerine getiremez ve öz bakımını dahi karşılayamaz hale gelmiştir.

Kazaya ilişkin diğer evraklar ekte ibraz edilmiştir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Mevzuatı uyarınca, poliçe kapsamında sorumlu olan ………………. SİGORTA A.Ş.’ye, oluşan tüm zararların tazmini için başvurma zorunluluğumuz doğmuştur. ……………..tedavi masrafları, çalışma gücü kaybı ve tüm zararların tarafımıza ödenmesini, oluşan tazminat bedelinin kaza tarihinden faizi ile birlikte, bildirdiğimiz hesap numarasına ödenmesini ve durumdan haberdar edilmemizi vekaleten talep ederiz.

BAŞVURUCU VEKİLİ IBAN BİLGİLERİ:

………………………

Ekler :

1-Kaza Tespit Tutanağı,

2-Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

3- Epikriz raporları,

4-Nüfus Kayıt Örneği,

5- SGK Dökümü,

6- Karakol İfade Tutanakları,

7-Vekaletname.

BAŞVURAN VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir