Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Lazer Epilasyon Yanığı Nedeniyle Tazminat

Güzellik salonlarında lazer epilasyon işlemi sıklıkla yapılmaktadır. Bazı durumlarda lazer epilasyon nedeniyle yanıklar söz konusu olmaktadır. Kişinin dış görünüşünü son derece kötü etkileyen yanıkların sorumlusu yine güzellik merkezidir. Kusurlu bir hareketle bu şekilde yanıkların oluşlmasına neden olan güzellik merkezi tazminat ödemekle yükümlüdür.

Av. Saim İncekaş bu yazımızda lazer epilasyon nedeniyle meyadana gelen yanıklarda nasıl tazminat alınacağını detaylıca açıkladı.

ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

DAVA KONUSU      : 100.000,00 TL manevî tazminat talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

Davacı müvekkilim zayıflamak ve vücut toparlamak  amacıyla 03.01.2019 Perşembe günü davalı şirket … ait DolphinMed Sağlık Polikiliniği’ne başvurmuş ve aynı tarihte ilk seansına başlamıştır. Müvekkilim ilk seansta BodySpace makinesine girmiştir. BodySpace makinelerinde her 10 dakikada bir ısının kapatılması gerekirken, müvekkilim aralıksız 30 dakika boyunca makinede tutulmuştur. Müvekkilim makinenin verdiği ısının canını yaktığını söylemesine rağmen “krem sürdük ondan dolayıdır, bu acı normal” deyip müvekkilimi makinede tutmaya devam etmişlerdir. Müvekkilim makineden çıktığında sağ ve sol kalçalarında yoğun bir şekilde kızarıklık olduğunu görmüş, bu yanıklardan dolayı çok şiddetli acı çekmiştir.

Müvekkilim eve gidince yanan yerlerin tamamen su topladığını görmüştür. Bu bölgelerin fotoğrafını çekip polikliniğin diyetisyeni …  göndermiştir. Diyetisten … müvekkilimin bu ağır duruma karşılık WhatsApp üzerinden ”bazen hassas ciltlerde olabilir, bu durum normal.” şeklinde cevap vermiştir. Ancak ertesi gün, müvekkilimin yaraları iyice kötüleşmiştir.  Bu yüzden,  … Cuma günkü dersini de iptal etmiş ve davalı şirketin kliniğine gitmiştir. Klinik doktoru müvekkilimi kontrol edip ilaç yazmıştır. Müvekkilim doktorun yazdığı ilaçları kullanmış ancak bir fayda görmemiştir.

… salı günü müvekkilim yaraları ve ağrıları iyice arttığı için … Sağlık Hastanesi’ne gitmiştir. Doktor muayenesi sonucunda müvekkilimde 2. derece yanık oluştuğu tespit edilmiş ve bu izlerin kalıcı olduğu bildirilmiştir.  Bunun üzerine hastane tarafından müvekkilime yeni ilaçlar yazılmıştır. Müvekkilim durumu öğrendikten sonra davalı şirketi arayıp devam etmek istemediğini bildirmiş yapmış olduğu ödemelerin iadesini istemiştir. Davalı şirket ödemeyi iade etmiştir.

Müvekkilim yaraları ile ilgili ayrıca … tarihinde … Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. … Devlet Hastanesi tarafından da müvekkilimde 2.derece yanıkların oluştuğu tespit edilmiş, izlerin kalıcı olduğu bildirilmiştir.  Bu durum Hastane’nin verdiği Adlî Muayene Formu ile sabittir.

Müvekkilim doktor raporlarından da anlaşılacağı üzere, davalı şirkete ait sağlık polikliniğinin diyetisyeni ve sağlık personellerinin ilgisiz, ölçüsüz, dikkatsiz ve özensiz bir şekilde sunduğu uygulama hatasından dolayı yaralanmış, çok şiddetli ağrılar çekmiş, vücudunda kalıcı yanık izleri oluşmuştur. Bu durum müvekkilimi son derece üzmüştür.

Yukarıda anlatılan nedenlerle davalı şirketin kusurlu eyleminden dolayı davacı müvekkil için 100.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesi için işbu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

NEDENLER : TBK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER              :  

1- … Hastanesi kayıtları ( ekte sunulmuştur )

2- .. Devlet Hastanesi hastanesi kayıtları, Adlî Muayene Formu (ekte sunulmuştur )

3- Tanık beyanları ( Tanıklar daha sonra bildirilecek )

4- Yanıkla ilgili fotoğraflar ( daha sonra sunulacak )

5- Bilirkişi İncelemesi ( Yanığın durumu ve kalıcı olup olmadığına ilişkin rapor aldırılması )

6- Davalı tarafın delillerine karşılık delil sunma hakkımız saklıdır.

İSTEM SONUCU    : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 100.000,00 TL manevî tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekâleten talep ederim. tarih

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir