Köpek Isırması Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR

DAVACI :

DAVALILAR :

DAVA : Manevi Tazminat

DAVA DEĞERİ : 10.000.00 TL

İZAHAT

Adana ili Seyhan Mahallesinde ikamet etmekteyim. 12 tarihinde aynı yerde ikamet ettiğim Hasan’ın köpekleri tarafından ısırıldım. 13 gün Adana Hastanesinde yatmış oldum. Bundan dolayı çalışamadım ve dolayısıyla evimin geçimini sağlayamaz oldum. Bu süreçte çalışamadığım gibi yaşadığım travmadan dolayı daha sonraki sürelerde de kendimi işime ve sosyal hayatıma entegre edemedim. Şimdi ise ayaklarım uyuşuyor, beynim dönüyor, kafam çevriliyor.

Sorumsuz davalılar hala kendilerini haklı duruma sokmak istemeleri ve bu durum sonucu ölümden dönmemle sonuçlanmasını davalıları hiç umurlarında olmamaktayım. Benim de evim barkım var, bakmak zorunda olduğum çocuklarım var, iki tane okuyan öğrencim var. Birisi Çukurova Üniversitesi’nde okumaktadır. Kendisinin aylık masrafı bana 500 TL’yi bulmaktadır. Diğer çocuğum ise Mersin’de yatılı okulda okumaktadır. Ben bu hastalığım çerçevesinde bu çocuklarımı mağdur ettim. Bankadan çocuğuma 15.000.00 TL para çektim ihtiyaçlarımı karşılamak için. Bilakis ben yukarıda izah ettiğim adamların köpeklerinin ısırmasından dolayı çok mağdur oldum. Ve halen de mağdur durumdayım. Yukarı da belirttiğim nedenlerden dolayı mağduriyetimin giderilmesi için olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 10.000.00 TL manevi tazminat talebimin yerine getirilmesini mahkemenizden arz ve talep ederim.

Adana Hukuk Mahkemesinin 15 esas sayılı dosyasında davalılara benim tarafımdan açılan tazminat davasının aynı somut olay üzerine açılmasından dolayı bu açılan davanın Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin 11 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesini talep ediyorum.

DELİLLER : Adana Asliye Ceza Mahkemesinin sayılı dosyası, Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin ayılı dosyası, tanık, keşif, bilirkişi, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olan nedenlerle, iş bu davanın Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin 11 E sayılı dosyasıyla birleştirilmesine, davamızın kabulüne, dava tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte 10.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir