Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Dilekçesi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Dilekçesi


…….  HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam  … TL Tazminat İstemi

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim kamuya mal olmuş herkes tarafından sevilip sayılan bir ses sanatçısıdır.

2-) Davalı şahıs fiziki olarak kendisini müvekkilime benzetmiş ve müvekkilimin adını kullanarak yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere birçok yerde konser vermiştir. Yine davalı ahlaksız ve çirkin davranışlarda bulunmaktadır.

3-) Davalı, bu tür davranışlarıyla müvekkilimin kamuoyu önündeki itibarını zedelemekte ve müvekkilime benzerliğini kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmektedir.

4-) Müvekkilimin başvurusu sonucu ‘Saldırının Durdurulması’ yönünde mahkemece karar verilmesine rağmen, davalı müvekkilimin adını kullanmaya ve haksız kazanç elde etmeye devam etmiştir. Bu nedenlere dayanarak dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 26 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, … Mahkemesi’nin D. İş. …/… sayılı dosyası, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, davalı şahıstan …TL maddi … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminatın tahsiline, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  

                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                           Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir