Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Haksız Fiili Nedeniyle Su Kanalizasyon İşlerine Tazminat Davası

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminatın Tahsili Suretiyle; Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep haklarımızın saklı kalması kaydıyla KISMİ DAVA OLARAK, DAVANIN bilirkişi incelemesinden sonra ARTTIRILMAK ÜZERE, Haksız Fiilden Kaynaklı şimdilik 1.000,00 TL’lik Tazminatın Tahsili Talepli ALACAK davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 1.000,00 TL (Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep haklarımızın saklı kalması kaydıyla)

AÇIKLAMALAR: Müvekkil firma tarım ürünleri üzerine ithalat ve ihracat yapan bir firma olup 07.01.2021 tarihinde depo olarak kullanılmak üzere Seyhan/ADANA adresinde kain iş yerini kiralamıştır. (Buna ilişkin olarak kira kontratı ekte sunuludur.)

Müvekkil firma ilgili taşınmazı kiralamasının akabinde iş yerine yüklü miktarda tarım ürünü depolamıştır. Taşınmazın kira tarihini izleyen dönemde ise yağmurun yağması ile müvekkil firmanın depo olarak tutmuş olduğu iş yerinin önünde, yanında ve içerisinde ciddi su birikintileri oluştuğu görülmüştür. Müvekkil firma yetkilileri de bunun üzerine ASKİ ile iletişime geçerek su baskınlarının yaşandığı bölgedeki depolarını kastederek, depoda ciddi miktarda tarım ürünü olduğunu ve tahliye edilemeyen sudan ötürü zararlarının oluşabilmesi ihtimaline binaen konuyla acilen ilgilenilmesi talebinde bulunmuşsa da ASKİ yetkilileri bu talebi dikkate almamak suretiyle oluşabilecek tüm zararları göze almışlardır.

Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, gerek müvekkil firma yetkililerinin yağmur suyu tahliye sorununun çözümüne ilişkin taleplerini, gerekse iş yeri sahibinin yağmur suyu tahliye sorununun çözümüne ilişkin taleplerini görmezden gelerek bu sorunun giderilmemesinden kaynaklanabilecek tüm sorumluluğu üzerlerine almıştır.

İşbu davanın ikame edildiği tarihten yaklaşık 3 ay önce ilimiz içerisinde yine şiddetli bir yağış gerçekleşmiş ve bu yağış sonrası ekte sunmuş olduğumuz fotoğraflardan da görüleceği üzere tarafımızca gerekli tüm önlemlerin alınması karşın ASKİ tarafından gerekli hiçbir önlemin alınmaması sebebi ile müvekkil firmanın depo olarak kullanmış olduğu iş yerini su basmış ve birim fiyatları oldukça pahalı olan birçok ürün su baskını sebebi ile zarara uğrayarak kullanılamaz hale gelmiştir. (Yaşanan su baskınına ve zarar gören ürünlere ilişkin tüm görüntüler ekte sunulmuştur.)

Yaşanan su baskını sebebi ile müvekkil şirketin depo olarak kullanmış olduğu iş yerinde oluşan zararın tespiti amacına matuf Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 16 Değişik İş Sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yaptırılmıştır. Yapılan tespit sonucunda tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporunda depoda zarar gören zirai ilaçların toplam bedelinin raporun düzenlendiği tarihteki birim fiyatları baz alınmak suretiyle 800.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

İlgili rapor tarafımıza tebliğ edildiği gibi ASKİ’ye de tebliğ edilmiş ancak davacı taraf işbu rapora süresinde itiraz etmeyerek bir anlamda yapılan tespitleri kabul etmiştir.

Yaşanan su baskınından sonra dükkan sahibi ve şirket yetkilisi iş yerini su bastığını, iş yerindeki ürünlere ve iş yerine zarar geldiğini, bu konu hakkında şikayetçi ve davacı olacaklarını bildirmelerinden kısa bir süre sonra ASKİ yetkilileri su baskınının yaşandığı sokak ve civarında keşif yaparak yeni yağmur suyu tahliye yollarının açılması için çalışma başlatmış ve sokağın birkaç noktasına da mazgal açılmak üzere işaretlenmiştir. (İşaretlemelere ilişkin görüntüler de mevcut olup tamamı ekte sunuludur.)

AYRICA ÖNEMLE BELİRTMELİYİZ Kİ SAYIN MAHKEMENİZCE TENSİP İLE YENİDEN KEŞİF YAPILMASI MÜVEKKİL FİRMA YÖNÜNDEN OLUŞABİLECEK HAK KAYBININ ÖNLENMESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

Tüm bu anlatımlarımızdan da anlaşılacağı üzere, bütün girişimlere rağmen, davalı ASKİ’nin mevcut sorunu çözüme kavuşturmaması sonucunda müvekkil firmanın bilirkişi raporuyla da sabit olmak üzere ciddi bir zarara uğradığı çok açıktır. Bu kapsamda davalı ASKİ’nin haksız fiili sonucu oluşan zararımızın tazmini amacına matuf işbu huzurdaki davayı ikame etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER: Olaya İlişkin Tüm Görüntüler, Sorunun Giderilmesi İçin ASKİ’ye Yapılan Başvurular, ASKİ kayıtları Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 16 Değişik İş sayılı dosyası, Keşif, Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, tanık vs. delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle;

Zararın meydana geldiği iş yerinde Tensip ile birlikte KEŞİF YAPILMASINA,

Fazlaya ilişkin tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla KISMİ DAVA olarak davanın ilerleyen aşamalarında arttırılmak üzere Haksız Fiilden Kaynaklı şimdilik 1.000,00 TL’lik Tazminatın tahsiline,

Neticeten haklı davamızın KABULÜ ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Keşif Talep Edilen Taşınmazın Adresi:

Davacı Vekili

Ek.

1-Yaşanan yağmur suyu baskınına ilişkin tüm görüntüler

2-İlgili sorunun giderilmesi ile ilgili ASKİ’ye yapılan başvurular

3-Yağmur suyu baskınından sonra ASKİ çalışanları tarafından mazgal açılmak üzere ilgili taşınmazın bulunduğu sokakta yapılan işaretlemelere ilişkin görüntüler

4- Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 16 Değişik İş Sayılı Dosyası üzerinden aldırılan bilirkişi raporu

5-Müvekkil firmanın kiralamış olduğu taşınmaza ilişkin olarak Kira Sözleşmesi

6-Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir