Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA DEĞERİ: 15.000,00TL

KONU:  Alanen hakaret ve tehdit  sebebi ile manevi tazminat istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Davalı yan 13.02.2017 tarihinde, (boşanma aşamasında oldukları zaman diliminde- boşanma davasının devam ettiği süreçte) müvekkilin  ikametinin önüne gelip kapıyı açmasını istemiş, müvekkil kapıyı açmayınca müvekkilin şahsına yönelik ”a..koyduğumun orosbusu, fahişesi, senin aileni sinkaf edeceğim, kahbe, çık evden” diyerek hakaret edip, ”çık evimden yoksa kapıyı kıracağım, seni öldüreceğim ” şeklinde de tehditte bulunmuştur. O sırada müvekkilin kızı …. de evde bulunmakta olup Sayın Mahkemenizde tarafımızca tanık olarak dinletilecektir.  Davalı yanın bu eylemi ilk olmayıp daha önce de bir çok  defa müvekkilimize yönelik tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunmuştur.

2-) Müvekkilimiz tarafından yapılan şikayet sonucu açılan dava neticesinde, davalı hakkında Adana Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. Esas,  …….Karar sayılı ilamı ile davalının alanen hakaret suçundan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinin 1. ve 4. fıkraları gereğince 1 YIL 2 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, tehdit suçundan ise 6 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ceza Mahkemesi kararın gerekçesinde de açıkça görüleceği üzere:

Sanık Ahmet’in üzerine atılı hakaret suçu yönünden sanığın sarf ettiği sözlerin vasıf ve mahiyeti, katılanda yarattığı etki nedeniyle suçun işleniş biçimini, suçun konusunun önem ve değeri, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı ile failin güttüğü amaç ve saiki nazara alınmak suretiyle, sanığın mükerrer olması nedeniyle TCK’nin 58/3.maddesi gereğince zorunlu olarak hapis cezası seçilip, takdiren asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayiniyle mahkumiyetine,

Sanık Ahmet’in üzerine atılı tehdit suçu yönünden; sanığın eşinin ve çocuklarının yaşadığı evin kapısına dayanarak tehdit etmesi, eylemini planlayarak gerçekleştirmesi, hakkında açılan davalara ve mahkeme kararlarına rağmen ısrarla eylemlerine devam etmesi nedeniyle katılanda büyük bir korkuya neden olması nedenleriyle, işleniş biçimini, suçun işlendiği zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen tehlikenin ağırlığını, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığını ile failin güttüğü amaç ve saiki, nazara alınmak suretiyle, sanığın mükerrer olması nedeniyle TCK’nin 58/3.maddesi gereğince zorunlu olarak hapis cezası seçilip, takdiren azami hadden ceza tayinine karar verilmiştir.

Müvekkilimizin yaşadığı bu olumsuzluğun, davalı eyleminden kaynaklandığı, ceza mahkemesi kararı ile de sabit hale gelmiştir. Adana Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….. E,  …… Karar sayılı ilamını celbini talep ederiz. Ceza Mahkemesi kararından da açıkça görüleceği üzere müvekkile karşı tehdit ve hakaret suçları alenen işlenmiş, bu durum müvekkilde büyük bir korkuya neden olmuştur. Ayrıca yine ceza mahkemesi kararında davalının suça meyilli bir kişilik olduğu belirtilmiş ve davalının müvekkile  yönelik daha  önceden de aynı eylemlerinin olduğunun altı çizilmiştir.

3-) Müvekkilimiz, yıllardır ……. adresinde yaşamakta olup  , davalının anılan eylemleri, müvekkilimizin yıllardır tanıdığı ve ailece görüştüğü insanların gözünde küçük düşmesine, onurunun kırılmasına ve saygınlığının zarar görmesine ve büyük bir korkuya kapılmasına neden olmuştur. Müvekkilimiz, yaşadığı olay nedeni ile psikolojik sarsıntı yaşamıştır.

4-) Olay nedeniyle insan içine çıkamaz hale gelen müvekkilimizin duyduğu derin elem, ıstırap ve korkunun bir nebze de olsa hafifletilebilmesini teminen, müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

5-Müvekkilemiz, ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Buna ilişkin fakirlik belgesi dilekçemiz ekindedir. Ek- Fakirlik Belgesi   Müvekkilimizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilemiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S. K. m. 51, 58, 6100 S. K. m. 2, 3, 107, 5237 S. K. m. 125/1-4, 106/1-2 ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER: Adana Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….. E. …..K. sayılı dosyası- celbini talep ederiz , Tanık Beyanları, Fakirlik belgesi, yemin vs.. Her türlü yasal delil…

TANIKLARIMIZ:

AD SOYAD….  (T.C: ………..)

ADRES……………..

AD SOYAD….  (T.C: ………..)

ADRES……………..

SONUÇ VE İSTEM : Öncelikle Adli yardım talebimizin kabulüne,

Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin acı, elem, korku ve ızdırabını bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla toplam 15.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan 07.05.2019 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 07.01.2020

EKLER          :

1-Fakirlik Belgesi

2-Vekaletname Sureti

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir