Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Evcil Hayvanın Ölmesi Nedeniyle Veterinere Tazminat Davası

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:

ŞİKAYET EDİLEN:

ŞİKAYET KONUSU: Ayıplı hizmet sonucunda şikayet edilen kuruma ödenen ücretin Ayıp oranında indirim yapılarak iadesi ve ayıplı hizmet sebebiyle Maddi tazminata hükmedilmesi

AÇIKLAMALAR:

1-) 2021 yılı Nisan ayının ilk haftasında ev arkadaşım Ahmet ile beraber baktığımız evcil hayvanımız Taso’nun rahatsızlanması sonucu 7/24 hizmet verdikleri ve ev ikametgahımıza yakın oldukları için Adana Veteriner Polikliniğine gittik. Tarafımızca veteriner kliniği yetkililerine evcil hayvanımızın rahatsızlığı konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını söyledik ve ilk olarak veteriner hekimler tarafından röntgen çekilmiştir. Ancak çekilen röntgen sonrası Taso’nun herhangi bir ciddi rahatsızlığının olmadığı söylendi ve Taso’yu da alarak eve gidebileceğimizi söylediler. Beraberinde Taso’yu da alarak evimize gittik.

2-) Ancak rahatsızlıkları devam eden Taso 2021 tarihinde tekrar ağır şekilde rahatsızlandı ve bu sefer düzenli olarak aşı ve kontrole gittiğimiz veterinerine başvurduk. Kendi veterinerimizde yapılan röntgen (Kayıtlarda görünen ve Adana Veteriner Kliniğinde yapılan ödemeler kendi veterinerime ait ödemelerdir. Evcil hayvanımız Taso’nun ilk ağırlaşmasında Adana Veterinerlik Kliniğinde daha sonra Seyhan Veterinerlik Kliniğinde devam edilmiştir. İlk İşlemin Adana Veterinerlik Kliniğinde yapılmasının sebebi veteriner hekimimizin gececi olarak o anda o klinikte bulunmasından ötürüdür.) ile birlikte Taso’nun böbreklerinde ciddi seviyede büyüme olduğu, müdahale için geç kalındığı ve Taso’nun ölüm tehlikesinin olduğu söylendi. Ayrıca düzenli veterinerimiz, Adana Veterinerlik Kliniğinde yapılan röntgenlerde büyümenin kesinlikle belli olduğunu çünkü kısa sürede bu derece büyümenin mümkün olamayacağını tarafımıza söylemiştir.

3-) Bu durumun öğrenilmesinden itibaren Adana Veteriner yetkilileri ile görüşme sağladık ve yapmış oldukları röntgende Taso’nun böbreklerinde büyüme olduğunu ve bunun tarafımıza söylenmediğini kendilerine söyledik. Ancak Adana Veteriner Polikliniğinin yetkilileri cevabında evet bir büyüme var ancak ciddi değil ve böbrek şikayeti ile gelinmediğini doğum için gelindiği ve bu yüzden yardımcı olmadıklarını beyan ederek tarafımıza bir sorumluluklarının olmadığını aktardılar. Ancak Taso tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış ve ölmüştür.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun tüketici işlemi tanımına göre Tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlem şeklinde tanımlanmıştır. Yasa metninde bir kısım sözleşme türlerinde bahsedilmiş olup bahsedilmiş olan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık sözleşmelerine benzer sözleşmeler de diğer şartları taşımak kaydıyla tüketici işlemine konu olabilecektir.

Tarafımız ile Adana Veteriner Kliniği arasındaki tüketici işlemi vekalet ilişkisine dayanmaktadır. Vekalet sözleşmesi TKHK kapsamında tüketici işlemi sayılmaktadır.

Her iki tarafa borç yükleyen vekalet sözleşmesinde güven ilişkisi önemli bir yere sahip olup vekilin bu güven kapsamında sadakat ve özen borcu bulunmaktadır.

”Vekil, vekâlet veren lehine sonuçlanacak her şeyi yapmak; aleyhine sonuçlanacak her davranıştan da kaçınmak zorundadır.”

Yargıtay vekâlet sözleşmesinde özen yükümlülüğü ile alakalı kararlarının çoğunda şu hususlara vurgu yapmaktadır: “Türk Borçlar Kanunu’nun temsil ve vekâlet bağıtını düzenleyen hükümlerine göre, vekâlet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğünden doğar. Türk Borçlar Kanunu’nda sadakat ve özen borcu, vekilin vekil edene karşı en önde gelen borcu kabul edilmiştir.”

Şikayet edilen vekalet sözleşmesinden doğan özen ve sadakat borcunu yerine getirmemiştir.

Ancak şikayet edenin vekilin iş görme ile hedeflenen sonucun başarılı olması için hayat deneylerine ve işlerin normal akışına göre gerekli girişim ve davranışlarda bulunması ve başarılı sonucu engelleyebilecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir.

Vekilin özen ve sadakat borcunu ihlal ettiği yapılan röntgenlerdeki hastalığın görüldüğü halde vekil verene söylenmemiş olması bu durumun net olarak delilidir. Özen borcuna aykırılık hali heyet tarafından yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticesinde her halükarda ortaya çıkacaktır.

Tüketicinin 6502 sayılı kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmet sonucunda seçimlik hakları mevcut olup bu hakların kullanılmasında hakkaniyet ve dürüstlük kuralları saklı kalmak kaydıyla tüketicinin serbest iradesi geçerlidir. Dolayısıyla vekalet ilişkisi kapsamında verilen ayıplı hizmette hizmet verene karşı seçimlik haklarım bulunmaktadır.

Ayrıca 6502 sayılı kanuna göre tüketicinin seçimlik haklarını kullanması ayıplı hizmet veya ayıplı mal sonucu oluşan maddi ve manevi zararların karşılanmasına engel oluşturmamaktadır. Tarafımca ayıplı hizmet sonucunda maddi tazminat istemi de bulunmaktadır. Manevi tazminat açısından ise tüketici mahkemelerinde dava hakkımız saklıdır.

Tarafımca, Adana Veteriner Polikliniği Hekimleri’nin ayıplı hizmet yapmasına rağmen firmaya 500 TL ödeme yaptım. Ancak ayıplı hizmet verilmesi sebebiyle yakın zamanda diğer veteriner kliniklerine yapmış olduğum ödemeler de bulunmaktadır. Bu ödemeler de sırasıyla Seyhan Veteriner Kliniği 485 TL (havale evrağı ektedir.) , yine Seyhan Veteriner Kliniğine 11*104,38 TL olacak şekilde 1.148,18 TL , Seyhan Veterinerlik Kliniğine 3*209,14 TL olacak şekilde 627,42 TL , yine Seyhan Veteriner Kliniğine 2*517,09 TL olacak şekilde 1.028,18 TL ödeme yaptım toplamda 3.288,78 TL maddi zarara uğratıldım.

HUKUKİ NEDENLER: TBK , TKHK ve ilgili mevzuat

DELİLLER: Delil hakkımızı saklı tutarak;

1-) Bilirkişi incelemesi (Heyetçe alanında uzman hekime röntgenlerin inceletilmesini talep ederiz. Müvekkilin asıl veteriner hekim huzurunda yapılan tahlilleri CD ve rapor şeklinde ibraz edilmiştir.)

2-) Tanık (Başvurumuzun kabulü ile bilahare bildirilecektir.)

3-) Adana Veteriner Polikliniği’nin yapmış olduğu röntgen raporları (Şikayet edilen kurumdan celbi)

4- Adana Veteriner Polikliniğine ve diğer polikliniklere yapılan ödemeleri gösterir banka ekstreleri (Gerek duyulması halinde ayrıntılı olarak ilgili banka bilgileri tarafımızca verilerek hesap kayıtları için ilgili bankaya müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.)

5-) Basından toplanan son zamanlara ilişkin örnek haberler ve yargı kararları

6-) Şikayet edilen kurumdan yapılmış işlemler ve fiyatlandırma makbuzları (Şikayet edilen kurumdan celbi ile ) ve her türlü yasal delil

7-) Şikayet edilen kurumdan verilmiş irsaliye faturası

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklamış olduğumuz hususlar ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-) Sayın İlçe Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurumuzun KABULÜNE ;

2-) Ayıplı hizmet sonucunda Adana Veteriner Kliniğine ödenen 500 TL ücret için ayıp oranında indirim yapılması suretiyle tarafımıza İADESİNE;

3-) 3.288,78 TL maddi tazminatın ayıplı hizmet sunan Adana Veteriner Kliniğine YÜKLETİLMESİNE ;

Yargılama giderlerinin şikayet edilen taraf üzerine bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Ekler: 1-) Yapılan işleme ilişkin banka ekstreler 2-) Şikayet edilen tarafından yapılmış röntgen raporları (Celbini talep ederiz.) 3-) Basından toplanan son zamanlara ilişkin örnek haberler ve yargı kararları 4-) Vekaletname sureti 5-) Asıl veteriner hekimimiz huzurunda yapılan röntgen ve tahlil raporları 6-) Şikayet edilen kurumca verilen irsaliye faturası

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir