Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Ek Tazminat Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA DEĞERİ :

KONU : Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla; bakiye 23.424,05 TL daimi maluliyet tazminatının arabuluculuk son oturum tutanağının düzenlendiği tarih olan 2020’den itibaren işleyecek en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

Öncelikle Sayın Mahkemeye belirtmek isteriz ki; huzurunuzdaki talebimiz ile alakalı Ticari Dava Şartı olan arabuluculuk başvurusunda bulunulmuş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştır. Ve huzurdaki dava açılmıştır. ( Delil 1 : Arabuluculuk son oturum tutanağı)

2016 tarihinde sürücü Ahmet sevk ve idaresindeki 15 plakalı çekici ile bu çekiciye bağlı 13 plakalı yarı römork D-100 2427+400 kilometreye geldiği anda Opet Akaryakıt istasyonuna dönüşü esnasında yine Adana istikametine seyir halindeyken Mehmet sevk ve idaresindeki 11 plakalı otobüs ile sol ön kısımları ile 5 plakalı yarı römorkun sol arka kısımlarına çarpması ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan 4 metrelik yamaca aracın ön kısımları ile düşmesi sonucu çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada 32 plakalı otobüste muavin olarak bulunan müvekkil ağır şekilde yaralanmış ve ömür boyu sürecek sakatlığı ortaya çıkmıştır. (Delil 2: kaza tespit tutanağı, kusura ilişkin bilirkişi raporu, maluliyet oranını gösterir rapor, ZMSS poliçesi)

Söz konusu trafik kazası sebebi ile müvekkilimde sürekli sakatlık oluştuğundan ortaya çıkan zararlarının tahsili için önce 15 plakalı aracın ZMSS sigortacısı Adalet Sigorta AŞ’ye sulhen başvurulmuş ancak olumlu netice alınmadığından bu defa Adana 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 22 Esas sayılı dosyası ile maluliyetinden kaynaklı zararları için maddi tazminat davası açılmıştır. Adana Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından %8,1 sürekli maluliyet ve 30 gün geçici iş göremezlik raporu düzenlenmiş ve bu rapor üzerinden Mahkeme tarafından görevlendirilen Aktüer bilirkişisi 2018 tarihinde 59.234,57 TL’lik tazminata ilişkin bilirkişi raporu düzenlenmiştir. Ve bu rapor ışığında Kısmi olarak açılan ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulan davamız 2018 tarihinde Islah edilmiştir.

Ancak pandemi nedeniyle karar verilme süreci uzadığından bu defa Sayın Mahkeme karar tarihine en yakın hesaplama kriterlerini ve özellikle asgari ücret artışlarını dikkate alması gerektiğinden bu defa dosya güncel hesaplama kriterlerinin uygulanarak hesaplama yapılması için bu defa tekrar Aktüer hesaplamaya gönderilmiştir. 2020 tarihli ikinci düzenlenen güncel tazminat bilirkişi raporuna göre de müvekkilimin zararı 82.658,62 TL hesaplanmıştır.

Hukuk Muhakemesi Kanunu 176. Madde uyarınca bir davada iki defa ıslah yapılamayacağından. Islah dilekçemiz çerçevesinde Adana 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 13 Esas sayılı dosyası ile 2020 tarihinde 59.234,57 TL tutar üzerinden taleplerimizi kabul etmiş ve dosyayı karara çıkarmıştır.(Delil 3: Gerekçeli karar)

2018 tarihli 59.234,57 TL olarak tazminat hesabı yapılan ilk rapor ile 2020 tarihli 82.658,62 TL tazminat hesabı yapılan ikinci rapor arasında 23.424,05 TL zarar farkımız ortaya çıkmakla ve bu zarar ilk Mahkemede ikinci bir ıslah talebi ile ileri sürülemediğinden bu zarar farkı karar çıkan davada talep edilememiştir.

Yukarıda dosya numarası belirtilen fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak açılan tazminat davamız üzerindeki bakiye hak edişimiz olan fark tutar, davamızda talep edilemediğinden bakiye alacaklarımız için 15 plakalı aracın ZMSS Sigortacısı Adalet sigorta A.Ş. Aleyhine iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: 2918 Sayılı KTK, BK ve sair hukuki mevzuat

DELİL: Dilekçe ekinde sunduğumuz delil listesi, gerekirse tanık beyanı, Adana 6. Asliye Ticaret mahkemesi dosya mündericatı ve gerekçeli kararı, bilirkişi, keşif ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü;

Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Adana 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 15 Esas sayılı dosyasında bilirkişi marifeti ile hesaplanıp ortayı çıkarılan maluliyetten kaynaklı müvekkilimin bakiye tazminatının, ikinci defa ıslah yasağı sebebiyle ilk Mahkemede talebi yapılamayan 23.424,05 TL hesaplamaya konu tazminat farkının arabuluculuk son oturum tutanağının düzenlendiği tarih olan 31.12.2020’den itibaren işletilecek bankalar arası işletilen en yüksek avans faizi ile birlikte, dava masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil edilerek kaza tarihindeki ZMS sigorta limitleri dahilinde davalı Adalet sigorta A.Ş den tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

DELİL LİSTESİ:

Delil 1 : Arabuluculuk son oturum tutanağı

Delil 2: Araç ruhsatı ve bordro

Delil 3: Gerekçeli karar

Delil 4: Adana 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 11 Esas sayıl dosyasının sevki

Delil 5: Müvekkile ait engel raporu

Delil 6: Müvekkile ait alınmış SGK ödeme yapmadığına dair P.S.D. yazısı

Delil 7 : Kusura ilişkin Bilirkişi Raporu

Delil 8: Tazminata ilişkin kök rapor ve ek güncel rapor

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir