Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Doktor Hatası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ADANA ( ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI : T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

DAVA DEĞERİ : – TL.

KONU : Hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine dair fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi ve müvekkilimizin uğradığı manevi zararın tazmini için (tahkikat sonucunda manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) asgari 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilemiz, … tarihinde gece vakti göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuştur. Muayenesini yapan diğer davalı Nöbetçi Doktor, müvekkilimizin muayenisini mütakip iğne yapmış ve tahlilleri sonucunda Müvekkilimin refakatçisi olan arkadaşı …..’e müvekkilimin zature başlangıcına dayalı rahatsızlık yaşadığını ve bu tür ağrılarının normal olduğunu belirtmiştir.

Ancak müvekkilimin aradan bir- bir buçuk saat geçmesine rağmen ağrılarının geçmemesi nedeniyle eşi tarafından ilgili doktora tekrar gidilmiş ‘’ Eşim kalp krizi geçiriyor anlamıyormusunuz lütfen acil ameliyata alın’’ ısrarı aynı doktor tarafından görmezlikten gelinerek bunun normal olduğu bu kadar ağrı çekmesinin olağan olduğu izah edilerek geri gönderilmiştir.

Müvekkilim ilgili doktor tarafından yaşanılan ağrının normal olduğunu ifade etmesinden yaklaşık iki saat sonra bu sefer müvekkilimden haber almak ve ziyaret etmek üzere gelen arkadaşları …………… tekrar nöbetçi doktorun yanına gitmiş, müvekkilimin ağrılarının halen devam ediyor olduğunu söylemeleri üzerine ilgili nöbetçi doktor tarafından müvekkilime morfin iğnesi vurulmuştur. Bu müdahaleye rağmen ağrıları dinmeyen müvekkilim gece geldiği hastanede sabaha kadar sedyede şiddetli ağrı ve sızı ile kıvranıp, acı çekerek bekletilmiştir. Böylece kalp krizi geçiren hastaya müdahale edilmesi gerekirken yanlış teşhis ve yanlış tedavi ile kalp fonksiyonunun 4 te 3’ünün yitirilmesine neden olunmuştur.

2-) Müvekkilim sabah olunca kendisini kontrole gelen vizite doktoru olan başka bir doktor tarafından tekrar muayene edilmiş, şikayetlerinin ne olduğu sorulunca sol kolunda şiddetli ağrı, göğsünde bıçak saplanması gibi bir ağrı ve buz gibi terlediğini ifade edince ilgili vizite doktoru yanında bulunan hemşireye hastanın genç olduğunu ve bu nedenle EKG’sinin çekilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Müvekkilim EKG’sinin çekilmesi üzerine vizite doktoru tarafından gerekli sonuç incelenince ivedi olarak derhal kardiyoloji bölümüne çıkarılarak muayene edilmiş ve yoğun bakım ünitesinden çıkan doktor tarafından müvekkilimin eşine ‘’Hastanız çok büyük bir kalp krizi geçirmiş, kalbi harap olmuş, anjiyo yapılacak ama her şeye hazırlıklı olmanız gerekir’’ diyerek durumun ciddiyetini ifade etmiştir

3-) Bunun üzerine müvekkilim anjiyo olup iki gün yoğun bakım ünitesinde yatırılmış üçüncü gün normal servise alınmış akabinde de taburcu edilmiştir. Müvekkilim taburcu olduktan yaklaşık bir hafta sonra tekrar kalp krizi geçirmiş ve buna istinaden bu sefer … EĞT. ARŞ. HASTANESİ’ne gitmiş ve hastane tarafından tekrar anjiyo yapılmıştır. … Eğt. Arş. Hastanesi tarafından yapılan anjiyo ile daha evvel … Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından takılan stent’in tıkandığı ve baypas yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Müvekkilim bu nedenle beş gün boyunca hastanede yatırılmış akabinde ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Ancak müvekkilimde oluşan öksürükler nedeniyle kalbinde ödem oluşmuş ve ameliyat iptal edilmiştir. Nedeni ise daha evvel … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sekiz saat boyunca kalp krizi yaşamasına rağmen müdahale edilmemesi suretiyle oluşan tahribata dayalı ödem oluştuğu, kanda mikrop oluştuğu, hastanede de Hepatit A hastalığına yakalanması sebep gösterilmiştir.

4-) Müvekkilim Yaklaşık 10 aydır bu durumu yaşamakta ve söz konusu olaylar nedeniyle gerek kendisinin gerekse ailesinin psikolojisi tamamen bozulmuştur. Kaldı ki daha sonra hastane hastane dolaşmış ve bu durum düzelmemiştir. Daha sonralarında ise … Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hepatoloji Ünitesinde Hepatit A enzim değerlerinin çok yüksek çıkması nedeniyle bir hafta yatarak tedavi görmeye devam etmiştir.

Müvekkilim bu tedavilerine rağmen çekilmesi mümkün olmayan ağrılar yaşamış bu nedenle normal hayatına dönememesi nedeniyle işleri bozulmuş , sonucunda iş yerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bir an sırf bu olaylar yüzünden ölmeyi dahi istediğini vurgulamıştır.

5-) Müvekkilim muayene ve test sonuçları neticesinde … tarihinde … Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji doktoru tarafından müvekkilemizin ailesinin zatüre olmadığını beyan etmiştir. Zatürre olmadığını ve kalp krizi geçirdikten sonra yanlış teşhis sonucu kalbinde ağır tahribat olduğunu ve devamında Hepatit A‘ya yakalandığını öğrenen müvekkilimiz büyük bir şok yaşayarak olanlara inanmak istememiş, hastane ve doktorlara karşı güvenini yitirmiştir.

6-) Müvekkilimin Daha sonra … hastanesinde 6 damarı bypass edilip kalp kapakçığı değiştirilmiş olup bu operasyonu gerçekleştiren doktorlar tarafından hastalığın bu boyutlara ulaşmasının ve kalbinin önemli fonksiyonlarını yitirmesinin nedeni ilk gittiği hastanede hastaya konan yanlış teşhis ve yanlış ve eksik tedavinin neden olduğu bilimsel olarak ifade edilince müvekkil bu sonucu acı bir biçimde öğrenmiştir.

7-) Müvekkilimiz bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamıştır. Eşi ve çocukları da bu olayın neticesinde olumsuz etkilenmişler, aile olarak üzüntü ve huzursuzluk yaşamışlardır. Bu konuda dava esnasında dinletmek üzere şahitlerimiz hazırdır. Müvekkilimiz henüz 43 yaşında olup ileride yaşayacağı hayatında gereksiz sebep olunan yanlış teşhis sonucunda kalbinde oluşan ağır tahribatın acı ve elemini yaşayacağı açıkça ortadadır.

😎 Ayrıca müvekkilemizin hastane, ilaç, yol gibi çeşitli masraflar yapmasıyla maddi anlamda da kayıpları olmuştur. Müvekkilimiz doktorun yanlış teşhisi sonucu saatlerce hastanede bekletilmesi nedeniyle kalbinde oluşan ağır tahribatın sonucunda Hastane Hastane dolaşarak bu rahatsızlığına çare aramaya başlayıp büyük bir maddi külfetin içerisine sokulmuştur. Dolayısıyla bu maddi yükü müvekkilimizin karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle maddi tazminat talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

😎 Bu gelişmelerdeki sorumluluk ve kusur, teste gerek duymadan yanlış teşhis ile müvekkilimin zatürre başlangıcı yaşadığını ifade eden doktor ile ve bu teşhisi yapan doktorun bağlı olduğu hastaneye aittir.

Kaldı ki gerek Hastane ve gerekse doktorlar, hastaların zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmalı ve onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınarak en emin ve garantili yolu tercih etmelidirler. Titizlikle özen göstermeyen vekil, vekaleti gereği gibi ifa etmemiş sayılacaktır

Müvekkilimiz, bu hastaneyi tercih ederken o hastanede verilen hizmetin niteliğine ve kalitesine güvenerek gelmiştir. Oysaki yaşanan bu olaylar ve uygulanan yanlış tedavi neticesinde müvekkilimizin kalp krizi geçirmiş olması nedeniyle ameliyat sonucunda sağlığına kavuşmayı hayal ederken tabiri caizse telafisi mümkün olmayan bir duruma düşmüş ve sağlığını tamamen kaybetmiştir.

9-) HMK 107. maddesi gereğince ilgili doktorun sorumluluğuna ilişkin oluşan maddi ve manevi zarara karşılık tazminat hakkımız saklı kalmak üzere, yanlış teşhis ve tedavi sonucunda müvekkilimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazmin edilebilmesi ve müvekkilimizin acılarının bir nebze hafifleyebilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S. K. m. 49, 54, 55, 56, 66, 2577 S. K. m. 3, 12, 13, 36 v.s hukuki nedenler.

HUKUKİ DELİLLER: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3474134 numaralı Hasta dosyası, İstanbul Mehmet Akif Ersoy G.K.D.C. Eğt.Arş.Hastanesi 613101 numaralı Hasta dosyası, İstanbul İli Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1536772 numaralı Hasta Dosyası, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1900451 numaralı Hasta Dosyası, Acıbadem İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 733173 protokol numaralı Labaratuvar Sonuçları, Medikal Park Bahçelievler Hastanesi 2075099 Protokol Numaralı Labaratuvar Test Sonuçları, LİV Hospital Hastanesi 31449 NUMARALI Hasta dosyası v.s TANIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine dair fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi ve müvekkilimizin uğradığı manevi zararın tazmini için (tahkikat sonucunda manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) asgari 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir