Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Darp Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :  (T. C. No:)

VEKİLİ                     : Av.

DAVALI                   : ….

KONU                       : Davacı lehine ……… TL manevi, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……… TL maddi tazminatın, olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Davacı müvekkilimin kız kardeşinin eski eşi olan davalı … ………….. tarihinde yukarda belirtilen davacı müvekkilimin ikametgah adresine gelerek saldırıda bulunmuştur. Müvekkilimin mesken masuniyetini ihlal ederek, öldürme kastıyla, aile fertlerinin gözü önünde söze konu olay cereyan etmiştir.

Davalı, davacı müvekkilimin evine gelerek saldırmış, darp ve canına kast etmiş ayrıca hakaretler küfürler savurmuştur.

Dava konusu olayla ilgili olarak … Cumhuriyet Başsavcılığının ……… Soruşturma sayılı dosyasında tahkikat sürmektedir.

Davacı … lehine ticari olarak maddi kaybını bilmediğimizden fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……….. TL maddi tazminat ve ………. TL manevi tazminatı olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte talep etmek için huzurdaki davayı açmak gerekli olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                        :

  1. … Cumhuriyet Başsavcılığının …………… Soruşturma sayılı dosya içeriği,
  2. Davacının ticari faaliyetiyle ilgili belgeler.
  3. İş Göremezlik Raporu,
  4. Doktor Raporu,
  5. Keşif ve bilirkişi incelemesi,
  6. Tanık beyanı (İsim ve adresleri bilahare bildirilecektir)
  7. Her türlü yasal deliller. (Davalı tarafın sunacağı delillere karşılık delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere)

SONUÇ VE İSTEM           :

Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile;

  1. Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ………….. TL maddi tazminat ve ………. TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

EK – Vekâletname

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir