Darp Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :  (T. C. No:)

VEKİLİ                     : Av.

DAVALI                   : ….

KONU                       : Davacı lehine ……… TL manevi, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……… TL maddi tazminatın, olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Davacı müvekkilimin kız kardeşinin eski eşi olan davalı … ………….. tarihinde yukarda belirtilen davacı müvekkilimin ikametgah adresine gelerek saldırıda bulunmuştur. Müvekkilimin mesken masuniyetini ihlal ederek, öldürme kastıyla, aile fertlerinin gözü önünde söze konu olay cereyan etmiştir.

Davalı, davacı müvekkilimin evine gelerek saldırmış, darp ve canına kast etmiş ayrıca hakaretler küfürler savurmuştur.

Dava konusu olayla ilgili olarak … Cumhuriyet Başsavcılığının ……… Soruşturma sayılı dosyasında tahkikat sürmektedir.

Davacı … lehine ticari olarak maddi kaybını bilmediğimizden fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……….. TL maddi tazminat ve ………. TL manevi tazminatı olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte talep etmek için huzurdaki davayı açmak gerekli olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                        :

  1. … Cumhuriyet Başsavcılığının …………… Soruşturma sayılı dosya içeriği,
  2. Davacının ticari faaliyetiyle ilgili belgeler.
  3. İş Göremezlik Raporu,
  4. Doktor Raporu,
  5. Keşif ve bilirkişi incelemesi,
  6. Tanık beyanı (İsim ve adresleri bilahare bildirilecektir)
  7. Her türlü yasal deliller. (Davalı tarafın sunacağı delillere karşılık delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere)

SONUÇ VE İSTEM           :

Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile;

  1. Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ………….. TL maddi tazminat ve ………. TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

EK – Vekâletname

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir