Tayin İşleminin İptali Davası

Ağu 10, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Tayin İşleminin İptali Davası ve Dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

(YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR)

 

DAVACI                          :  

VEKİLİ                           :  

DAVALI                          :   Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü –

 

KONU                              :   Müvekkilimin ………… Şeker Fabrikası’nda Baş Mühendis olarak görev yapmakta iken, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Makine İmalat Daire Başkanlığı’na Başmühendis olarak tayinine ilişkin işlemin iptaline, tüm özlük haklarının iadesine ve anılan işlemden dolayı uğradığı maddi zararlarının davalı idareden kanuni faizi ile birlikte tahsiline, Yürütmenin Durdurulması ile birlikte karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ           :  

DAVA TARİHİ               :  

TEMYİZ SEBEPLERİ  :

  1. Müvekkilim ……………, …../…./….. tarihinden beri teknik eleman olarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nde çeşitli birimlerde çalışmış, 1993 yılında da başmühendis olarak bu kadroya atanmıştır. Son olarak da …………… Şeker Fabrikası’nda Baş Mühendis olarak çalışmakta iken de ……/…../…… tarihli Genel Müdürlük yazılarıyla ………….’ya Makine İmalat Daire Başkanlığı’na Başmühendis olarak tayin edilmiştir.
  2. Söz konusu tayin işlemi, aşağıda da ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere usul ve kanunlara aykırıdır.
  3. Her şeyden önce müvekkilimin ………….’dan ……………..’ya atanması konusunda herhangi bir talebi bulunmamaktadır. İdare, kendi, verdiği kararıyla müvekkilimi, uzun süredir görev yaptığı bir yerden alarak başka bir yere atamakla onun mağduriyete uğramasına sebep olmuştur.
  4. Müvekkilimin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ne ait fabrikalarda çalışmaya başladığı tarih olan … tarihinden tayinin çıktığı …./…../……… tarihine kadar sürekli görev tahsisli lojmanlarda kalmıştır. Yeni tayin edildiği ………………..’da ise, Genel Müdürlük Kadrosunda Müdür Yardımcıları da dahil daha aşağıdaki görevliler için lojman tahsisi yapılmamaktadır. Bu durum müvekkilimin günümüz ekonomik şartlarında eskisine göre en az … TL.- ev kirası vererek büyük ölçüde mağduriyetine sebep olacaktır.i Müvekkilimin ailesi şu anda davalı Kuruma ait … da ki lojmanlarda ikamet etmektedir. Her an çıkarılma tehlikesi altındadırlar. Bu konuda mağduriyetlerinin olmaması için bu hususta yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.
  5. Yine müvekkilim, Başmühendis sıfatıyla görev yaptığı ……… Şeker fabrikasında ikinci derecede imza yetkisine sahip iken bu yetkisi yeni tayinle ortadan kalkacaktır. Yeni görev yerinde ikinci derecede imza yetkisi müdür yardımcılarına ait bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılan tayin işlemi sonucunda müvekkilimin sahip olduğu yetkilerde azalma ortaya çıkmaktadır.
  6. Müvekkilimin eşi ev hanımıdır, herhangi bir işte çalışmamaktadır. Çocuklarından ……………., ……. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, …………, ………….. Kolejinde, ……………. ise …………….. Lisesinde okumaktadır. Gerçekleşen tayin sonucunda müvekkilimin aile bütünlüğü ve huzuru bozulacak, çocuklarda öğrenimlerinin bitmesine kısa bir süre kala büyük zorluklarla karşılaşacaklar, psikolojik durumları da bu olaydan olumsuz yönde etkilenecektir.
  7. Diğer taraftan müvekkilimin oğlu ……………., ………………. yıllık ……………….. (………………….) TL.- ücret öderken …………’da bulunan özel kolejlerin birinde en az ……………… (……………) TL.- ödemek zorunda kalacaktır. Aradaki söz konusu bu büyük fark müvekkilimin maddi açıdan da zor durumda kalmasına neden olacaktır.
  8. Müvekkilimin ………….’da iken almakta olduğu ………………………. TL.- ve tazminatlarla birlikte aylık ………….. TL.- gibi bir gelir kaynağından yeni görev yeri olan Ankara’da mahrum kalacaktır.
  9. Müvekkilim herhangi bir sebep yokken …………’dan ………….’ya tayinin yapılmasını anlamak mümkün değildir. Müvekkilim bu güne kadar yaptığı bütün çalışmalarda başarılı olmuştur. Herhangi bir başarısızlığından söz etmek mümkün değildir. Herhangi bir idare veya cezai soruşturmadan da geçmemiştir. İdarenin taktir hakkını kullanırken objektif hareket etmesi, çalışanlarının aile bütünlüğünü koruması gerekir. İdare yaptığı söz konusu tayinle müvekkilimin özlük haklarında azalmalar olmasına neden olmuş, yetkilerinde de kısıtlamalar meydana gelmesine yol açmıştır.
  10. İdarenin söz konusu işlemi, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırıdır. Bu nedenle dava konusu olan söz konusu idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   :   İdari Yargılama Usul Kanunu, ve diğer sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER      :   Müvekkilimin tayinine ilişkin belgeler, Çocuklara ait öğrenim belgeleri, ………….. Kolejine ait öğretim giderini gösterir belge, ………………da ki kolejlerin taban öğretim giderlerini gösteren belgeler, Müvekkilimle ilgili davalı idaredeki şahsi dosyalar, Müvekkilimin şahsi sicil dosyası, Maaş bordrosu ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP         :   Yukarıdan sayılan nedenlerle, Davamızın kabulü ile,

1.)  Söz konusu idari işlemin Yürütülmesinin durdurulmasına,

2.)  Müvekkilim, ……… Şeker Fabrikasında Başmühendis olarak görev yapmakta iken Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Makine İmalat Daire Başkanlığı’na Başmühendis olarak tayinine ilişkin işlemin iptaline,

3.)  Tüm Özlük haklarının iadesine,

4.)  Söz konusu idari işlem nedeniyle müvekkilimin uğradığı maddi zararların davalı idareden kanuni faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline,

5.)  Yargılama ücreti ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına, Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Tayin İşleminin İptali Davası

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.