TAVZİH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ – Tavzih Talebi Dilekçe Örneği

Ara 2, 2018 | DİLEKÇELER

Tavzih Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tavzih dilekçesinin amacı mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararda belirli hususların unutulması veyahut yanlış yazılması durumunda mahkemeden tekrar “düzeltme” istenmesidir. Aşağıda tavzih dilekçesi örnekleri yer almaktadır.

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği -1-


ADANA AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO               : 

DAVACI                    :

DAVALI                     : 

KONUSU                    :  Tavzih talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMA               : Yukarıda bilgileri verilen dava hakkında yazılan gerekçeli kararda, 5 numaralı hükümde “Karşılıklı olarak tarafların birbirinden maddi manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası ve diğer mal varlığına yönelik talebi olmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığı” yönünde karar verilmişse de tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulan Boşanma Protokolünün 3 numaralı maddesinde müşterek çocuğumuz için ödenecek olan iştirak nafakasına ilişkin karşılıklı olarak kararlaştırmış olduğumuz talebimiz açıkça yer almıştır:

3.Müşterek çocuk …’ in giderleri için kullanılmak üzere baba ….. tarafından anne … e aylık 400 TL iştirak nafakası verilecektir.

Sayın Mahkemece Boşanma Protokolünün incelenmesi sırasında bu madde gözden kaçırılarak sehven nafakaya ilişkin herhangi bir talebin var olmadığı yönünde hüküm kurulmuştur.

Açıklamaya çalıştığım işbu nedenden ötürü hükümde yer alan “…iştirak nafakası ve diğer mal varlığına yönelik talebi olmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığı…” kısmının sunmuş olduğumuz protokol doğrultusunda tarafıma iştirak nafakası ödenmesi yönünde düzeltilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. tarih

DAVACI

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği -2-

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

TAVZİH EDEN:

(DAVALI)

BİRLEŞEN DAVACI

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI :

VEKİLİ:

KONUSU: 06.02.2019 tarihli celsenin  2 nolu ara kararı gereğince maddi tazminat talebimizin tavzihi talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  :

Mahkemenizin  yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında yapılan 06.02.2019 tarihli celsesinde maddi tazminat talebimizin tavzihi yönünde süre verilmiş olup verilen süre içerisinde maddi tazminat talebimizi tavzih etmekteyiz.

Şöyle ki: 09.11.2017 tarihli karşı dava dilekçemizde talep sonucunda maddi tazminat miktarı sehven 100.00 TL. olarak belirtilmiş olup esasen belirtmek istediğimiz  miktar 20.000.00 TL şeklindedir.Zaten dava dilekçemizin içeriğinden de bu husus anlaşılmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER            :HMK.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                             :Dava dosyası ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle; mahkemenizin 06.02.2019 tarihli duruşmasında verilen 2  numaralı ara kararı gereğince; dava dilekçemizi tavzih ettiğimizi beyan eder ;tavzih dilekçemizin kabulü ile maddi tazminat miktarı olan ve 100.00 TL olarak sehven yazılan kısmın 20.000.00 TL şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Tavzih Dilekçesi Nasıl Yazılır

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği -3-

ADANA ( ). İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No:

DAVACI                                           :

                                       

                                       

VEKİLLERİ                                     : Av.

DAVALI-                                          :

VEKİLİ                                              : Av.

KONU                                              : Tavzih talebimizden ibarettir.

TAVZİH NEDENLERİMİZ

… tarihinde mahkemenizde açmış olduğumuz kiralanın tahliyesi davası … tarihinde tarafların yüzüne karşı kararın okunmasıyla sonuçlanmıştır.

… tarihli duruşma tutanağındaki kısa kararda görüleceği üzere “Dava açılmasına sebebiyet verildiğinden davalı yandan vekalet ücreti alınarak davacı yana verilmesine” ifadesi ile tarafımıza vekâlet ücreti verilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. Söz konusu davanın gerekçeli kararı ise … tarihinde açıklanmıştır.

Ancak davanın lehimize sonuçlanmış olmasına rağmen gerekçeli karar yazımında sehven hata yapılmış olup vekalet ücretinin davalıdan alınarak tarafımıza verilmesi hususu yazılmamıştır.

Bu nedenle işbu tavzih talebimizi yazma zorunluluğu oluşmuştur.

NETİCE-İ TALEP              :Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler ve sayın hakimliğinizce  re’sen dikkate alınacak hususlara binaen, tarafımıza verilmesi gereken vekâlet ücretinin gerekçeli karara yazılmamış olmasından kaynaklanan söz konusu hatanın tavzih yoluyla düzeltilmesi ve tarafımıza vekâlet ücreti tayin edilmesi yönünde, talebimiz gibi karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. //

                                            Davacı Vekili

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği(İtirazın İptali) -4-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği(Asliye Hukuk) -5-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği(Aile Mahkemesi) -6-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Tavzih ile İlgili Yargıtay Kararları

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.