Tavzih Ne Demektir? Hükmün Tavzihi Nasıl Olur?

Hukukta “tavzih etmek” ne anlama gelir? Tavzih talebinde nasıl bulunulur, tavzih kararı nasıl verilir ve nasıl gerçekleşir?

Tavzih Etmek Ne Demektir?

“Tavzih”, “açıklama”, “aydınlatma”; “tavzih etmek” ise “açıklamak” ve “aydınlatmak” demektir.

Hukukta “Tavzih” terimi; “yeterince açık olmayan veya icrasında tereddüt/kuşku uyandıran yahut birbirine aykırı fıkralar içeren bir yargısal ‘Hüküm’ün – icrası tamamlanıncaya kadar – taraflardan birinin talebiyle açıklanması ya da tereddüdün veya aykırılığın giderilmesi“dir (HMK. md. 305/1).

“Tavzih talebi” şu üç halde söz konusu olabilir :

 1. “Hüküm” ün yeterince açık olmaması hali.
 2. “Hüküm” ün icrasında (gereğinin yerine getirilmesinde) tereddüt (kuşku ve duraksama) oluşması hali.
 3. “Hüküm” ün birbirine aykırı fıkralar içermesi hali.

Taraflar (HMK. md. 305/1’de belirtilen) bu üç hal dışında tavzih isteminde bulunamazlar.

Tavzih Talebi Hangi Mahkemeden İzlenir? Tavzih, hükmü veren mahkemeden istenir. Tavzih isteminde bulunmak, hükmün icrasını durdurmaz.

“Hüküm” fıkrasında taraflara tanınmış bulunan haklar ve taraflara yüklenmiş bulunan borçlar, “tavzih yolu” ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez (HMK. 305/2).

Ne zamana kadar tavzih talebinde bulunulabilir? “Tavzih talebi”, hükmün icrası tamamlanıncaya kadar mümkündür; hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Hatta, kesinleşmiş olan kararlar hakkında da tavzih isteminde bulunmak gerekebilir.

Nasıl Tavzih Talebinde Bulunulur? Karar Nasıl Tavzih Edilir?

“Hükmün tavzihi“ni ancak taraflar isteyebilir. Üçüncü kişilerin böyle bir talep hakları bulunmamaktadır. “Tavzih”, hükmü veren mahkemeden istenebilir.

Tavzih dilekçeyle istenir. Dilekçe, taraf sayısı kadar nüsha eklenerek hüküm veren mahkemeye sunulur. Dilekçe suretleri karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı tarafça verilebilecek cevap da, tavzih isteyene tebliğ olunur.

Mahkeme, karşı taraf cevap vermemiş olsa bile, dosya üzerinde inceleme yaparak gerekli kararı verir. Ancak, gerekli görürse, iki tarafı da sözlü açıklamalarını dinlemek için davet edebilir.

Mahkemece “Tavzih Kararı” verildiği takdirde, tavzih olunan hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir (HMK. md. 306/3; 304/2).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Saim Bey, ben de sizin gibi epistemofili taşıyorum ve gayretlerinizi takdir ve hayranlıkla karşılıyorum.
  Saygılar

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.