TAVSİYE EDİLEN AVUKATLIK ÜCRETİ TUTARLARI

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
MİRASCILIK BELGESİNİN  ALINMASI 880,00 TL
TAHLİYE DAVALARI 2.200,00 TL
KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR 2.200,00 TL
İZALE-İ ŞÜYU (PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVALARI BELİRLENENDEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA KONUSU
 EDİLEN MALIN MALLARIN MUHAMMEN BEDELİNİN VEKİL EDEN PAYINA DÜŞEN MİKTARIN % 10’U
2.200,00 TL
EVLENMEYE İZİN, MÜDDETİN KALDIRILMASI 1.980,00 TL
VESAYET VE KAYYIM DAVALARI 1.980,00 TL
TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİRLER, MİRASIN REDDİ, MİRAS ŞİRKETİNE MÜMESSİL ATANMASINA ,İLİŞKİN DAVALAR 2.420,00 TL
MİRASTA DEFTER TUTULMASI 2.200,00 TL
KİRA TESPİTİ VE KİRA BEDELİNİN ARTTIRIMI DAVALARI 1.760,00 TL
DAVALI VEKKİLİĞİNDE 1.430,00 TL
EŞYA TESPİTİ HASAR TESPİTİ VE DİĞER TESPİT İŞLEMLERİ 1.430,00 TL
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 2.420,00 TL
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ (ÖDEME YERİ BELİRLENMESİ İSTEMİ) 880,00 TL
İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKÜYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI 2.200,00 TL
B. ASLİYE HUKUK VE AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
TAPU VEYA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE İSİM DÜZELTİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ, YAŞ DÜZELTMESİ, KAZAİ RÜŞT DAVALARI 1.980,00 TL
NİŞAN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR (NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ VERİLMESİ, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI) 1.980,00 TL
BOŞANMA DAVALARI
A) ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI
B) ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI
C) ÇEKİŞMELİ VE MADDİ MANEVİ TAZMİNATI İSTEMLİ BOŞANMA DAVALARI
2.420,00 TL
3.300,00 TL
3.300,00 TL
NESEBİN REDDİ, NESEBİN TAHSİSİ VE BABALIK DAVALARI 2.860,00 TL
NAFAKA DAVALARI 1.980,00 TL
TENKİS DAVALARI 3.300,00 TL
VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVALARI 3.300,00 TL
MİRASTA İADE DAVALARI 3.300,00 TL
MEN’İ MÜDAHELE DAVALARI (EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI) 3.300,00 TL
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVALARI 3.300,00 TL
ŞUFA DAVALARI 3.300,00 TL
GEÇİT HAKKI DAVALARI 2.420,00 TL
ECRİ MİSİL DAVALARI 2.420,00 TL
HER TÜRLÜ ALACAK MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 3.300,00 TL
KAMULAŞTIRMA DAVALARININ TESPİT DAVALARI 3.300,00 TL
EŞYA TESPİTİ, HASAR TESPİTİ VE DİĞER TESPİT ÇEŞİTLERİ 1.320,00 TL
TİCARİ ŞİRKETLER KARARLARI HAKKINDA ORTAKLAR ADINA AÇILACAK DAVALAR 3.300,00 TL
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR 2.750,00 TL
TENFİZ DAVALARI 3.300,00 TL
FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 3.300,00 TL
EVLAT EDİNMEYE İZİN DAVASI 2.200,00 TL
C. İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI 2.750,00 TL
İSTİHKAK DAVALARI 2.750,00 TL
İCRA TETKİK MERCİİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR (İMZAYA VE BORCA İTİRAZ, ŞİKAYET VS) 1.980,00 TL
İCRA İFLAS KANUNUNDAN DOĞAN İPTAL DAVALARI () 2.200,00 TL
İCRA TAKİPLERİ
A) DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN İCRA TAKİPLERİ
B) DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLMEYEN İCRA TAKİPLERİ
1.650,00 TL
1.650,00 TL
GENEL MAHKEMELERDE İHTİYATİHACZE İTİRAZ DAVALARI 1.650,00 TL
D. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN DAVALAR 2.750,00 TL
DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEYEN DAVALAR 3.300,00 TL
E. İDARİ VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
İPTAL DAVALARI 3.300,00 TL
TAM YARGI DAVALARI 3.300,00 TL
VERGİ UYUŞMAZLIĞINDAN DOĞAN DAVALAR 3.300,00 TL
DANIŞTAY (İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK) 3.300,00 TL
DANIŞTAY (TEMYİZ MAHKEMESİ OLARAK DURUŞMA) 2.200,00 TL
F. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ
7.150,00 TL
6.050,00 TL
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ
4.180,00 TL
3.630,00 TL
AĞIR CEZA MAHKEMESİ (CMUK’NUN 250 MD. İLE GÖREVLİ)
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ
15.400,00 TL
14.300,00 TL
SULH CEZA MAHLEMESİ
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ
3.410,00 TL
3.080,00 TL
ASKERİ MAHKEMELER
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ
6.050,00 TL
4.950,00 TL
G. DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ 1.320,00 TL
TEMYİZ, KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ 1.320,00 TL
MİRAS SÖZLEŞMESİ, İSTİSNA AKDİ, TAKSİM SÖZLEŞMESİ 2.200,00 TL
DİĞER HER TÜRLÜ SÖZLEŞME DÜZENLEME 2.200,00 TL
YARGITAY, DANIŞTAY. ASKERİ YARGITAY E SAYIŞTAY’DA  TEMYİZ YOLU İLE GÖRÜLEN İŞLERİN DURUŞMASINA KATILMA 2.200,00 TL
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ, TÜZÜK, VAKIF SENEDİ, YÖNETMELİK VASİYATNAME VB DÜZENLEME 3.300,00 TL
HAZIRLI SORUŞTURMASINDA BULUNMA
A)GECE
B)GÜNDÜZ
1.200,00 TL
1.650,00 TL
ŞİRKETLERDE SÜRELİ DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ (DAVA VE TAKİP ÜCRETLERİ AYRI TUTULARAK)
A)ADİ, KOLLEKTİF, KOMANDİT, LİMİTED ŞİRKETLER
B)KOOPERATİFLER
C)ANONİM ŞİRKETLER
1.760,00 TL
1.980,00 TL
2.860,00 TL
BELİRLİ BİR DAVA İLE İLGİLİ OLMAKSIZIN RESMİ DAİRELER VE ÖZEL ŞİRKETLERDE İŞ TAKİBİ 1.320,00 TL
SAYIŞTAY DAVALARINDA 3.300,00 TL
VAKIF VE SENDİKALARDA SÜREKLİ DANIŞMANLIK 2.750,00 TL
AİHM BİREYSEL BAŞVURU 6.600,00 TL
BÜRODA SÖZLÜ DANIŞMA (GÖSTERİLEN BİR SAATE DANIŞMALARDA GEÇERLİ OLUP, TAKİP EDEN HER BİR SAAT İÇİN 100 TL EKLENİR) 550,00 TL
YAZILI DANIŞMA 1.320,00 TL
ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE SÖZLÜ DANIŞMA BÜRODA ÖNGÖRÜLEN DANIŞMA ÜCRETİNİN +%50
İHTARNAME, İHBARNAME, PROTESTO DÜZENLEME 1.320,00 TL

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 18:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.