Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlamaları mahkemece resen tapu dairesine bildirilir- Yargıtay Kararı

Taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlamaları mahkemece resen tapu dairesine bildirilir

Dava, davalı eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 199. maddesi gereğince; hakim, bu maddede gösterilen şartların varlığı halinde davalı eşin tasarruf yetkisini, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili olarak sınırlayabilir. Sınırlama, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik
birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde olabilir.

Taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlamaları mahkemece res’en tapu dairesine bildirilir. Bu bakımdan, sınırlamaya konu malvarlığı değerlerinin karar yerinde belirlenmiş olması hem infaz açısından hem de yasada gösterilen ölçüye uygun olup olmadığım tespit etmek bakımından zorunludur.

Aksi halde hükmün infazı mümkün olmaz. O halde davalının hangi malvarlığı değerleri üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırıldığı karar yerinde somut olarak gösterilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. (Y2HD, 01.03.2012, E. 2010/19668, K. 2012/4460)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.