Taşınmazın fiili ve hukuki durumunu bilmeye ilişkin özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı banka iyiniyet iddiasında bulanamaz- Yargıtay Kararı

Taşınmazın fiili ve hukuki durumunu bilmeye ilişkin özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı banka iyiniyet iddiasında bulanamaz

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle lehine ipotek tesis edilen davalı banka tacir olup, her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmesinin gerekmesine(TTK.m.20/2), basiretli hareket etme yükümlülüğünün, alacağının teminatı olarak gösterilen taşınmazın fiili ve hukuki durumunu bilmeyi de içermesine, bu özen yükümlülüğünü yerine getirmeyenin iyiniyet iddiasında bulanamayacağına (TMK.m.3) göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına(Y2HD, 12.07.2011, E. 2010/16384, K. 2011/12033.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Aile Konutu İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ ’NE İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN (ŞİKAYETÇİ): VEKİLİ: ALICI: DOSYA İLGİLİLERİ: ALACAKLI: VEKİLİ: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: