Taşınmazın davacı eşin rızası olmadan satılması satışın iptali için yeterlidir- Yargıtay Kararı

Taşınmazın davacı eşin rızası olmadan satılması satışın iptali için yeterlidir

Davacı, aile konutu niteliğindeki 1073 ada, 9 parsel 2 nolu bağımsız bölümün eşi tarafından açık rızası olmadan sattığını belirterek tapu iptali ve tescil ile taşınmazın tapu kaydının üzerine aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir.

Mahkemece, istek reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Toplanan delillerden davacı ile eşinin dava konusu taşınmazda birlikte ikamet ettikleri, burasının tarafların aile konutu olduğu, davalı Ali’nin bu taşınmazı davacı eşin rızası olmadan sattığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 194. maddesi koşulları oluşmuştur. Gerçekleşen bu duruma göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 14.03.2012, E. 2011/7677, K. 2012/5744)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 08:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.