Taşınmazın dava açıldığı sırada bilinen tapu kaydındaki satış bedeli üzerinden hesaplanacak nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz- Yargıtay Kararı

Taşınmazın dava açıldığı sırada bilinen tapu kaydındaki satış bedeli üzerinden hesaplanacak nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz

Davacı, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu, eşi adına kayıtlı iken bu taşınmazın açık rızası alınmadan davalı Fatma Nur Kökpınar’a satıldığını belirterek, davalı Fatma Nur Kökpınar adına olan tapu kaydımn iptali ile davalı eşi Hayriye Kavukçuoglu adına tapuya kayıt ve tescilini, taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasını istemiş, davanın açılması sırasında dava değeri belirtmemiş, ancak 512,35 TL nispi peşin harcı yatırmıştır.

Tapu iptali ve tescil davasında taşınmazın dava açıldığı sırada bilinen tapu kaydındaki satış bedeli olan 100.000 TL üzerinden hesaplanacak nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz (Harçlar Kanunu md.30-32). Açıklanan nedenlerle nispi peşin harç noksanlığı tamamlattırılmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 11.05.2015, E. 2014/28244, K. 2015/9704)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 15:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.