Taşınmazı dilediği bedelle satışa vekâlet vermek, gerçek sürüm değerinin altında satışa yetki anlamına gelmez

Taşınmazı dilediği bedelle satışa vekâlet vermek, gerçek sürüm değerinin altında satışa yetki anlamına gelmez:

Vekil; vekâleti uyarınca, gerçekten davacının taşınmazlarını 3. kişiye satmış ise de, bunu tedbirsiz veya hileli bir davranışla rayiçten düşük gösterildiği ileri sürüldüğüne ve tapuda gösterilen satış bedeli davalı ile 3. kişi arasındaki işlemin görünüşünü tespitten ileri bir niteliği bulunmadığından, bu resmi kaydın tutarı davalıyı bağlamaz, davacı satış günündeki gerçek değerin tapuda gösterilenin çok üstünde olduğunu ileri sürebilir ve ispatlayabilir.

Gerçekten davacı bunun keşifle belireceğini ileri sürmüştür. O halde mahkeme yerin davalı vekil eliyle 3. kişilere satıldığı gündeki gerçek sürüm değerini bilirkişi eliyle gerekirse emsalleri de araştırılarak tespit ettirilmeli idi. (İlgili Yargıtay kararı)

Vekil eden kişi taşınmazın tapudaki satış değerini gerçeğe uygun bulmazsa itiraz edebilir. Bu durumda mahkeme tarafından taşınmazın tapuda satış yapılan tarihteki değeri araştırılır. Tapuda değerin düşük gösterildiği tespit edilirse vekil edenin zararı vekil tarafından karşılanmalıdır. Yargıtay’ın bu yöndeki kararından kesit şu şekildedir:

Öte yandan, Borçlar Kanununun 390. maddesi gereğince vekil üzerine aldığı işi özenle ifa etmek ve müvekkilinin haklarının korumakla yükümlüdür. Tapuda her ne kadar satış bedelleri 2.000.000 TL olarak gösterilmişse de, davacı bu miktarları kabul etmemektedir. Bu durumda mahkemece, taşınmazların tapudaki satış tarihinde normal ve olağan satış bedelinin neden ibaret olabileceği araştırılarak bu miktara hükmedilmesi gerekir.(İlgili Yargıtay kararı)

Vekâletnamede taşınmazın devredileceği kişi belirtilmiş olsa dahi, gerçek bedelle satılıp satılmadığının vekâlet görevinin kötüye kullanılıp kullanılamadığının araştırılması gerekir:

Her ne kadar davacı vekâletnamesinde devredilecek kişiyi belirtmiş ise de, vekilin vekil edenin haklarını korumak, taşınmazı gerçek bedeli karşılığı satmak zorundadır.(İlgili Yargıtay kararının tam metnini okumak için tıklayınız)

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Avukatlık Ücreti Konulu İtirazın İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU: Sayılı dosyasına vaki itirazın iptali ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: