Taşınmaza Yapılan Zorunlu Gider Ecrimisil Alacağından Mahsup Edilir – Yargıtay Kararı

Haz 11, 2020 | Miras Hukuku Avukatlığı, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Taşınmaza Yapılan Zorunlu Gider Ecrimisil Alacağından Mahsup Edilir

Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davalı Belgin yönünden davanın reddine; davalı Kadir yönünden ise davanın kısmen kabulüne dair olarak verilen karar davalı Kadir vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:
 
KARAR : Dava, paydaşlar arasında ecrimisil istemine ilişkindir.
 
Davacı, babaları olan ortak mirasbırakan İ. Ü.’in maliki olduğu 2300 ada 761 parselde bulunan işyeri niteliğindeki 2 numaralı bağımsız bölümü, mirasbırakan İsmail ile anneleri olan ortak mirasbırakan K. Ü.’in 1/2 şer oranda paydaşı oldukları ve üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmayan 2033 ada 80 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki iki adet dükkan ile ikinci katındaki bir adet daireyi, yine mirasbırakanları İsmail ile Kaniye’nin 1/2 şer oranda paydaşı oldukları ve üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmayan 2033 ada 81 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki bir adet dükkan ile birinci katındaki bir adet daireyi kardeşi olan davalıların kiraya vermek suretiyle tasarruf ettiğini, davalılardan ve kiracılardan payına düşen kira alacağını talep ettiği halde kendisine herhangibir bedelde ödenmediğini, 2 numaralı bağımsız bölüm ile 80 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası neticesinde kendisine ve davalılara ihale ile satıldığını ve adlarına tescil edildiğini ileri sürerek payına hasren dava tarihi olan 22.03.2011 tarihinden geriye dönük 5 yıllık 8.000,00 TL ( ıslah ile birlikte 12.785,23 TL ) ecrimisile karar verilmesini istemiştir.
 
Davalı Kadir, çekişmeli parsellerdeki 6 adet yeri kiraya vermek bir adet yeri ise oturmak suretiyle tasarruf ettiğini, davacının da 2 adet daireyi kullandığını, kiraya verdiği taşınmazların geriye dönük olarak 5 yıldır kirada bulunmadığını, mirasbırakan Kaniye’nin ölüm tarihi ile ihale tarihi öncesi ve sonrası davacının taşınmazlardaki paylarının farklı olduğunu belirtip davanın reddini savunmuş; ayrıca çekişmeli yerler için masraflar yaptığını, davacının mirasbırakan Kaniye’nin yurtdışındaki maaşlarını 2009 yılının Ocak ayından Ekim ayına kadar aldığını belirtip takas definde bulunmuştur.
 
Davalı Belgin, davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece, davalı Belgin yönünden herhangibir kira parası almadığı gerekçesi ile davanın reddine; davalı Kadir yönünden ise 2300 ada 761 parselde bulunan 2 numaralı bağımsız bölüm ile 2033 ada 80 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın zemin katındaki iki adet dükkan ve ikinci katında bulunan bir adet daire için 05.06.2009-11.03.2011; 81 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan zemin katındaki bir adet daire ile birinci katındaki bir adet daire için 28.10.2009-11.03.2011 tarihleri arasındaki dönem için hesaplanan bilirkişi raporuna atfen 12.758,23 TL ecrimisil hakkının bulunduğu tespit edilmiş ise de davalı Kadir’in bina için yaptığı masraflara dair takas defi talebi gözetilerek davacının payına düşen 1.101,20 TL nin mahsubu ile 11.657,03 TL ecrimisil ve bu miktar için 05.07.2009-11.03.2011 tarihleri arasındaki dönem için 844,74 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 12.501,77 TL nin davalı Kadir’den faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir.
 
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan İ. Ü.’in 07.07.1998 , diğer mirasbırakan K. Ü.’in 28.10.2009 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak çocukları davacı İsmail ile davalılar Kadir ve Belgin ve dava dışı Yaşar’ın kaldıkları, mirasbırakan İsmail’in 2300 ada 761 parselde bulunan işyeri niteliğindeki 2 numaralı bağımsız bölüme malik ve mirasbırakan İsmail ile Kaniye’nin 2033 ada 80 ve 81 parsel sayılı taşınmazlara 1/2 şer oranda paydaş iken 2 numaralı bağımsız bölüm ile 80 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası neticesinde davacıya ve davalılara 18.05.2009 tarihli ihale ile satıldığı ve 1/3 er hisse ile 05.06.2009 tarihinde adlarına tescil edildiği, 2 numaralı bağımsız bölüm ile üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmayan 2033 ada 80 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki iki adet dükkan ile ikinci katındaki bir adet daireyi, yine üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmayan 2033 ada 81 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki bir adet daire ile birinci katındaki bir adet daireyi davalı Kadir’in kiraya vermek suretiyle tasarruf ettiği anlaşılmaktadır.
 
Hemen belirtilmelidir ki; usulüne uygun olarak saptanan ecrimisil tutarından davalı tarafça yapıldığı usulünce ispatlanan ve davaya konu taşınmazın korunması, bakım ve onarım için zorunlu ve de faydalı olduğu bilirkişilerce saptanan masraf kalemlerinin mahsup edilerek mahkemece net ecrimisile hükmedilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.
 
Davalı Kadir vekilinin bu yönlere değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
 
Ancak; davalı Kadir, mirasbırakan Kaniye’nin yurtdışındaki maaşlarını 2009 yılının Ocak ayından Ekim ayına kadar davacının aldığını ve kendi hissesine düşeni ödemediğini belirtip maaş parası yönünden takas definde bulunduğu halde bu talebi değerlendirilmemiştir.
 
Hal böyle olunca, davalı Kadir’in maaş parası yönünden takas definin de incelenip değerlendirilmesi ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere noksan soruşturmaya dayalı olarak hüküm kurulması doğru değildir.
 
SONUÇ : Davalı Kadir vekilinin, bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile yerel mahkeme kararının 6100 Sayılı HMK.nun geçici 3/2.maddesi yollaması ile 1086 Sayılı HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 27.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/3295 K. 2016/5162 T. 27.4.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.