Anasayfa » DİLEKÇELER » Taşınmaza Tecavüzün Önlenmesi Dava Dilekçesi

Taşınmaza Tecavüzün Önlenmesi Dava Dilekçesi

Taşınmaza Tecavüzün Önlenmesi Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

Adres girilmemiş

DAVALI :  

 

 

DAVA KONUSU : Davacının zilyetliği altında bulunan taşınmaza, davalının tecavüzünün önlenmesi ve davacının uğradığı … . zararın … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini istemidir.

 

DAVA DEĞERİ :

 

AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, … İli, … İlçesi, … mevkii sınırlarında bulunan taşınmaza zilyettir. Şöyle ki: … .

(EK-1- Tapu kaydı)

2- Müvekkilin zilyetliğinde bulunan taşınmaza davalı tarafından … gerekçesiyle tecavüz edilmiştir.

3- Davalıya yapılan uyarılar hiçbir olumlu sonuç vermemiştir ve müvekkil, bu olay nedeniyle büyük mağduriyete uğramıştır. Şöyle ki: … .

4- Açıklanan sebeplerle dava konusu taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesini ve müvekkilin uğradığı … . zararın giderilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.md.983 ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER : 1- Tapu kaydı

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davalının, müvekkilin zilyetliğinde bulunan taşınmaza vaki tecavüzünün önlenmesine,

2- Davalının müvekkile … . zararın … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

3- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.