Taşınmaza Tecavüzün Önlenmesi Dava Dilekçesi

Eki 19, 2018 | DİLEKÇELER

Taşınmaza Tecavüzün Önlenmesi Dava Dilekçesi -1-


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

 

Adres girilmemiş

DAVALI :  

 

 

 

DAVA KONUSU : Davacının zilyetliği altında bulunan taşınmaza, davalının tecavüzünün önlenmesi ve davacının uğradığı … . zararın … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini istemidir.

 

 

DAVA DEĞERİ :

 

 

AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, … İli, … İlçesi, … mevkii sınırlarında bulunan taşınmaza zilyettir. Şöyle ki: … .

 

(EK-1- Tapu kaydı)

2- Müvekkilin zilyetliğinde bulunan taşınmaza davalı tarafından … gerekçesiyle tecavüz edilmiştir.

3- Davalıya yapılan uyarılar hiçbir olumlu sonuç vermemiştir ve müvekkil, bu olay nedeniyle büyük mağduriyete uğramıştır. Şöyle ki: … .

4- Açıklanan sebeplerle dava konusu taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesini ve müvekkilin uğradığı … . zararın giderilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.md.983 ve ilgili mevzuat.

 

 

DELİLLER : 1- Tapu kaydı

 

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

1- Davanın kabulü ile davalının, müvekkilin zilyetliğinde bulunan taşınmaza vaki tecavüzünün önlenmesine,

2- Davalının müvekkile … . zararın … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

3- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Taşınmaza Tecavüzün Önlenmesi Dava Dilekçesi -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                      :

 

VEKİLİ                       :

                                     

 

DAVALI                      :

 

KONU                         : Tecavüzün önlenmesi ve müvekkilimizin zararının giderilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkilimiz, ……………………. adresinde bulunan Açık Otoparkı işletmektedir. Hemen yanında bulunan ve depremden zarar gören bina yaklaşık iki aydır tamirat görmektedir.

 

2- İş hanının tamiri ile ilgili olarak malzeme taşıyan kamyonlar önce müvekkilimin otoparkını sınırlayan telleri yıkmışlardır. Müvekkilimizin başvurusu üzerine bina yönetimi müvekkilimizden özür dilemiş, yıkılan telleri en kısa zamanda onaracaklarını söylemiştir.

 

3- Müvekkilimiz tellerinin onarılmasını beklerken bu kez yüklenicinin adamları müvekkilimize ait otoparkın binaya bakan kısmına yüzlerce torba kireç ve çimento torbası yığmışlardır. Müvekkilimiz bina yönetimini yine uyarmış, bu kez de müvekkilimizi oyalamışlardır.

 

4- Müvekkilimiz, davalılarca haksız olarak işgal edilen arsaya araç kabul ederek para kazanmaktadır. Davayı açıncaya dek geçen …. gün bu alana araç alamamış ve zarar etmiştir. Ayrıca müvekkilimizin telleri de yıkılmış ve kullanılmaz hale gelmiştir. En önemlisi de müvekkilimizin yeri adeta işgal edilmiştir.

 

5- Bu nedenlerle, müvekkilimizin …. gün karşılığı olarak işgal edilen işyeri için fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile her gün için …………..-YTL olmak üzere ………….-YTL kazanç kaybı, yıkılan teller ve onarımı için …………..-YTL olmak üzere toplam …………..-YTL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesini ve müvekkilimize ait işyerine yapılan tecavüzün önlenmesini talep zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.683/2,995 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : İşyeri Ruhsatnamesi, tanık beyanları, keşif ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU          : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin …. gün karşılığı olarak işgal edilen işyeri için fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile her gün için ………….-YTL olmak üzere ………….-YTL, yıkılan teller ve onarımı için …………..-YTL olmak üzere toplam ………….-YTL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine ve müvekkilimize ait işyerine yapılan tecavüzün önlenmesine, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.