Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tabidir- Yargıtay Kararı

May 1, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tabidir

Taraflar 14.11.1994 tarihinde evlenmişler, 2006 yılında Almanya-Stutgart Asliye (Aile) Mahkemesinde açılan ve 13.03.2008 tarihinde sonuçlanan boşanma davasıyla boşanmışlardır. Her ne kadar kararda kesinleşme şerhi yok ise de, taraflar arasında bu konuda bir uyuşmazlığın bulunmadığı belirlenmiştir.

Davalı Ferhat’ın dosya arasında bulunan nüfus aile kaydına göre; Bakanlar Kurulunun 04.11.1999 gün ve 99/13595 sayılı kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinle çıktığı belirlenmiştir.

Boşanma bu tarihten sonra gerçekleştiğinden ve Ferhat’ın Türkiye’deki nüfus kaydı kapalı bulunduğundan boşanma kararının bu nedenle gelen kayda göre infaz edilip edilmediği anlaşılamamaktadır. Her iki davanın açıldığı ve kredinin çekildiği tarihlerde davacı ile davalı Ferhat’ın TC vatandaşı olmadıkları saptanmıştır. Alman Bankasında 170.000 Alman Markı kredinin 20.10.2000 tarihinde çekildiği, kendisine gön- derilen bu parayla davalının annesi Hatice Çetinkaya’mn 13.11.2000 tarihinde davalı (oğlu) Ferhat adına uyuşmazlık konusu daireyi satın aldığı, intifa hakkının Hatice’de olduğu, 06.05.2003 tarihinde tapuda yapılan satış ve devirle taşınmazın kuru mülkiyetinin de Ferhat tarafından annesine intikal ettirildiği, tapu kayıtları ve resmi senetle sabittir.

Bu konuda bir uyuşmazlıkta yoktur. Taşınmaz Türkiye’de (Ankara’da) bulunmaktadır. Bu nedenle 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanununun (MÖHUK’un, eski 2675 sayılı Kanunun 23 .maddesi) 21.maddesinde; “Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar, işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tabidir” denilmekte olup, kesin yetki kuralını belirtmiştir. Taşınmazlar için kesin yetki kuralını belirleyen HUMK.nun 13 ve 16.maddeleri paralelinde sözü edilen hükmün düzenlendiği açıktır. HUMK.nun lö.maddesinde; “.. .Mal davalarından…” söz edilmektedir. Bu oldukça geniş bir kavramdır. Bu nedenle gerek uygulamada ve gerekse doktrinde, mal varlığı hukukundan doğan her türlü mal ve alacak davalarının bu madde kapsamına girdiği kabul edilmektedir. Öyle ise taşınmazla ilgili davanın Türkiye’de görülmesinde ve Türk Hukukunun uygulanmasında bir isabetsizlik görülmemektedir. (MÖHUK.m.15/2,21,41; HUMK. m.13,16) (Y8HD, 26.01.2011, E. 2010/2292, K. 2011/381.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.