Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Taşınır Satış Sözleşmesi ve Örneği

İş bu sözleşme ile taraflar; aşağıda liste halinde sayılmış olan taşınır malların tamamının X TL bedel ile satımı konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olup, sözleşmenin imza edilmesiyle birlikte sözleşmeye konu taşınır malların mülkiyeti alıcı tarafa geçecektir.

Taşınır satış sözleşmesi Borçlar Kanununun emredici hükümlerine aykırı olmamalıdır. Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak taşınır satış sözleşmesinin profesyonel destek alarak hazırlanmasının önemini vurgulamak isteriz. Aşağıda şablon şeklinde basit bir taşınır sözleşmesi örneği yer almaktadır.

Taşınır Satış Sözleşmesi Örneği

MENKUL MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar ;

İş bu taşınır mal satış sözleşmesini tarafları  X kimlik no’lu X (satıcı) ile X kimlik no’lu X ile X kimlik no’lu X (alıcılar)  olup, taraflar protokolde kısaca ‘satıcı’ ve ‘alıcı’ olarak anılacaklardır.

Madde 2 – Konu;

İş bu sözleşme ile taraflar; aşağıda liste halinde sayılmış olan taşınır malların tamamının X TL bedel ile satımı konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olup, sözleşmenin imza edilmesiyle birlikte sözleşmeye konu taşınır malların mülkiyeti alıcı tarafa geçecektir.

SATIM KONUSU

ADET

BEDEL

Mızrak Çizici

Mızrak PVS Cumba

Toz Emici

Fireze

Kitit- Kol Makinası

Kalınlık Makinesi

Şerit Makinesi

38 BJ 897 Plakalı Hyundai H100 Marka Ticari Araç

Sair El Aletleri ve Sarf Malzeme

Madde 3-  Tarafların İrtibatı ve Fatura Bilgileri;

3.1 . ALICI        ;

Alıcı                       :

TC Kimlik No     :

Adres                    :

Telf                        :

Vergi Dairesi     :

Vergi No              :

3.2 . SATICI     ;

Satıcı                     :

TC Kimlik No     :

Adres                    :

Telf                        :

Vergi Dairesi     :

Vergi No              :

Madde 4-  Sözleşmenin Genel Esasları;

Yukarıda belirtilen taşınırların satımı satıcı ile alıcıların karşılıklı beyanları doğrultusunda anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen menkul mallar alıcılara devredilmiştir.

Sözleşme tarihinden önce doğmuş, satış tarihinden öncesine ilişkin olup ta bu tarihinden sonra satıcı adına doğacak olan hak ve yükümlülük ve borçların tamamından satıcı sorumlu olacaktır. Bu halde satıcıdan kaynaklı olarak sözleşme konusu menkullerin zaptından, haczinden doğacak ve bu nedenle alıcıların haczi yahut zaptı önlemek için ödemek zorunda kalacağı miktardan , satıcı tarafa rücu hakkına sahip olacaktır.

Madde 4 – Uyuşmazlık Halinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri ;

İş bu protokol sebebiyle taraflar arasında doğabilecek muhtemel ihtilaflar bakımından KAYSERİ Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu protokol taraflarca (2) nüsha şeklinde tanzim edilmiş olup, tarafların karşılıklı kabul, beyan ve taahhütleri doğrultusunda serbest iradeleri ile X tarihinde imzalanmıştır.

(Satıcı) (Alıcılar)

Son düzenleme tarihi 4 Ağustos 2020 21:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.