Tashih Ne Demektir? Nasıl Tashih Yapılır? Hükmün Tashihi

Son Güncelleme Tarihi

Tashih Ne Demektir_

Hukukta tashih ne demektir, bir kararın tashihi nasıl yapılır, hükmün tashih edilmesi ne anlama gelir?

Mahkeme Kararının Tashihi

“Tashih”, “Düzeltme” demektir.

Hukukta “Tashih”, hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların, mahkemece re’sen (doğrudan) veya taraflardan birinin talebi üzerine düzetilmesidir (HMK. md. 304/1).
Örneğin, hükümde 300 rakamı 3000 olarak yazılmış olabilir. Kerim adı, Kerem olarak; Seval adı Sevil olarak yazılmış olabilir.

Bu tür yazı ve hesap hatalarının düzeltimi için “Tashih Yolu” kullanılır.

“Tashih” Talebi Nasıl Yapılır

Yukarı da belirtildiği üzere, yazı ve rakam hataları ve benzeri yanlışlıklar, re’sen ya da taraf talebiyle düzeltilebilir.
“Tashih”, bir hata ve yanlış düzeltimidir. Tavzihten farklı olarak, talep olmasa bile re’sen tashih yapılabilir (HMK. 304/1); fakat re’sen tavzih yapılamaz (HMK. md. 305/1)

Hüküm taraflara tebliğ edilmiş ise, hâkim, Tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Taraflara davetiye çıkarılır. Tebligata rağmen gelmezlerse, ancak o zaman dosya üzerinde inceleme yapılarak tashih talebiyle ilgili gerekli karar verilebilir (HMK. md. 304/1).

Yazı ve hesap hataları ve benzeri hataların tashihi talepleri, hükmün icrasına kadar yapılabilir.

Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretleri altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kağıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir (HMK. md. 304/2).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.