Tashih Ne Demektir? Nasıl Tashih Yapılır? Hükmün Tashihi

Hukukta tashih ne demektir, bir kararın tashihi nasıl yapılır, hükmün tashih edilmesi ne anlama gelir?

Mahkeme Kararının Tashihi

“Tashih”, “Düzeltme” demektir.

Hukukta “Tashih”, hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların, mahkemece re’sen (doğrudan) veya taraflardan birinin talebi üzerine düzetilmesidir (HMK. md. 304/1).
Örneğin, hükümde 300 rakamı 3000 olarak yazılmış olabilir. Kerim adı, Kerem olarak; Seval adı Sevil olarak yazılmış olabilir.

Bu tür yazı ve hesap hatalarının düzeltimi için “Tashih Yolu” kullanılır.

“Tashih” Talebi Nasıl Yapılır

Yukarı da belirtildiği üzere, yazı ve rakam hataları ve benzeri yanlışlıklar, re’sen ya da taraf talebiyle düzeltilebilir.
“Tashih”, bir hata ve yanlış düzeltimidir. Tavzihten farklı olarak, talep olmasa bile re’sen tashih yapılabilir (HMK. 304/1); fakat re’sen tavzih yapılamaz (HMK. md. 305/1)

Hüküm taraflara tebliğ edilmiş ise, hâkim, Tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Taraflara davetiye çıkarılır. Tebligata rağmen gelmezlerse, ancak o zaman dosya üzerinde inceleme yapılarak tashih talebiyle ilgili gerekli karar verilebilir (HMK. md. 304/1).

Yazı ve hesap hataları ve benzeri hataların tashihi talepleri, hükmün icrasına kadar yapılabilir.

Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretleri altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kağıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir (HMK. md. 304/2).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.