Tasfiyeyle İlgili Olup TMK’nun 214. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrası Dışında Kalan Davalarda Yetkili mahkeme

Tasfiyeyle İlgili Olup TMK’nun 214. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrası Dışında Kalan Davalarda Yetkili mahkeme

TMK nun 214. maddesinin 1 vc 2 fıkrasının belirlediği sona erme sebepleri dışında, başka bir sebeple sona ermiş mal rejimlerinin tasfiyesiyle ilgili uyuşmazlıklarda genel yetki kurallarına paralel olarak, davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkili kılınmıştır.

Tasfiyeye ilişkin olmayıp, örneğin bir malın kişisel mal olup olmadığı gibi salt eşler arasındaki mal rejimini ilgilendiren uyuşmazlıklar da: TMK nun 214/3 maddesinin kapsamına girdiklerinden; bu husustaki davalarda da yetkili mahkeme her iki eşin yerleşim mahkemeleri olacaktır’.

Ancak bu yetki de kesin olmadığından, ancak taraflardan birin itirazı üzerine mahkemece göz önüne alınabilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.