Tasarrufun İptali Davasında Davalı Yönünden Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Tasarrufun İptali Davasında Davalı Yönünden Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

KONU: X tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

X tarihli bilirkişi raporunda ‘

Keşif tarihi  (X) itibarı ile değeri (arsa payı+yapı) = X TL

Dava tarihi (X) itibari ile değeri (arsa payı+yapı) = X TL

Devir tarihi (X) itibari ile değeri (arsa payı+yapı) = X TL ” olarak takdir etmiştir.

X bölümde kayıtlı dubleks mesken nitelikli taşınmaz davalı müvekkil tarafından X TL bedelle satın almıştır. Yargıtay uygulamasına göre tasarrufun iptali davalarında, edimler arasında aşırı bir oransızlıktan söz edebilmek için tasarruf konusu malın veya hakkın, satış sözleşmesinde (tapuda, noterde vs.) gösterilen satış bedeli ile tasarruf tarihinde gerçek bedeli arasında en az bir misli veya daha fazla fark bulunması gerekir. Bilirkişinin tasarruf tarihi itibari ile belirdiği taşınmazın değeri ile tapuda gösterilen bedel arasında MİSLİNİ AŞAN FARK BULUNMAMAKTADIR.

Davalı müvekkil tarafından anılan taşınmaz X TL bedelle satın almıştır. Satın alınan bedelin bir misli değeri X TL’dir. Bilirkişi tarafında tasarruf tarihinde taşınmazın değerinin X TL olabileceği düşünüldüğünde gerçek satış bedelinin bir misli değeri olan X TL aşılmamaktadır. Taşınmaz bedeli olan X TL davalı …’ün banka hesabına yatırılmış, X TL’lik kısmı çek ile ödenmiş, kalan X TL’lik kısmı tapuda nakden ödenmiştir. Satış gerçek satıştır. Tapu kayıtları , banka dekontu ve çek incelendiğinde bu husus ortaya çıkacaktır. Yargıtay uygulamasında benimsenen tasarruf konusu malın satış sözleşmesindeki değeri ile tasarruf tarihindeki bedeli arasında bir misli fark yoktur. Dolayısıyla muvazaalı bir satıştan bahsetmek mümkün değildir. Satış gerçek bir satıştır. Davanın reddine karar verilmesini vekil olarak dileriz.

Saygılarımla, tarih                                                                                                                                                

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 11:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.