Tasarrufun İptali Davasına Cevap Dilekçesi(Tedbirli)

May 3, 2020 | İcra Hukuku

Tasarrufun İptali Davasına Cevap Dilekçesi(Tedbirli)

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE                      

Dosya No:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI        :Yapı Kredi Bankası AŞ.

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı cevap ve verilen tedbire karşı itirazlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLALAMAR

1-Davacı taraf usulsuz olarak düzenlediği aciz vesikası ile iş bu davayı açmaktadır. Dosyaya sunulan aciz vesikası usul ve yasaya aykırıdır. Ayrıca dosyanın asıl borçlusu X Şti in adına kayıtlı X plakalı araç mevcuttur. Bu araç borçlu adına kayıtlı iken dosyaya sunulan geçici aciz vesikası usul ve yasaya aykırıdır. Davanın dava şartı yokluğundan dolayı reddedilmesi gerekmektedir.

2-Müvekkilim aciz durumunda değildir. Huzurda ki iş bu dosya tasarrufun iptali davası olup, gerek öğreti gerek Yargıtay kararlarına göre tasarrufun iptali dava açılabilmesi için borç ödemeden aciz belgesi almış olması gerektiği ve bu aciz belgesinin özel dava şartı olduğu kabul edilmektedir. Oysa huzurda ki dosyamızda davacı borçlu adına kayıtlı X plakalı aracın satışını bile talep etmeden kötü niyetli olarak bu davayı açmıştır. Ayrıca müvekkilin anne ve babasından intikal edecek taşınmazlar mevcut olup davacı taraf işbu taşınmazlara haciz dahi koymadan bu davayı açmıştır. Aciz belgesinin alınabilmesi borçlunun hacze kabil malvarlığının bulunmaması gerekmektedir. Huzurda ki dosyamızda haciz tutanağına dayanarak  bu davayı açmıştır. Ancak bu belge aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. Borçlunun üzerine kayıtlı araç bulunması sebebiyle bu aciz belgesi geçerliliğini kaybetmiştir. Çünkü borçlu adına kayıtlı araç yani haczi kabil malvarlığı bulunmaktadır. Tasarrufun iptali davası için aciz belgesi özel dava şartıdır. Geçersiz olan aciz belgesiyle iş bu davada dava şartı yokluğundan reddedilmesi gerekmektedir.

3-Müvekkil işleri iyi gitmediği ve borçlarını ödemek için evini satmıştır. Müvekkil evini sattıktan sonra X İcra Müdürlüğünün X E, X İcra Müdürlüğünün X E sayılı dosyalarını ve yine X Sosyal Güvenlik Merkezine olan SGK borçlarını ödemiştir. Bu borçların satış ile aynı ay içerisinde ödendiğine dair banka dekontlarını dosyaya ibraz ediyoruz.(Bkz Ek 7 adet banka dekontu)

4-Müvekkilim bu satışı tüm ailesinden saklamıştır. Daha sonra müvekkilin oğlu evin satıldığını öğrenmiştir. Müvekkilin oğlu satışa razı olmadığından bankalara kredi başvurusu yapmış ve aile konutunu bankadan çekmiş olduğu kredi ile X den satın almıştır. Müvekkilin oğlu  iş bu taşınmazın satış bedelini parayı daha önce belirtiğimiz gibi kredi yolu ile ödemiştir. Müvekkilin oğlu diğer davalı halen bankaya borçlu olup her ay düzenli olarak borcunu ödemektedir ve borcu X yılında tamamen bitecek olup her ay düzenli olarak X TL ödemektedir.

5-Davacı dava dilekçesinde müvekkil hakkında muvazaa ve mal kaçırma  iddiasında bulunmuştur, ancak işbu iddiasını ispatlar nitelikte herhangi bir somut bir delil dosyaya sunmamıştır. Müvekkil söz konusu taşınmazı devrederken muvazaalı işlem yapmamış ve mal kaçırma amacı da bulunmamaktadır.

6-Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan bu reddini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ                     : Yukarıda açıklanan ve mahkemece takdir edilecek sair nedenlere;

  • Öncelikle dava şartı yokluğundan reddine,
  • Mahkeme dava şartı yokluğu itirazımızı haklı görmezse davanın reddine,
  • Davacının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ihtiyati haciz talebinin reddine,
  • Tüm yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına,

karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.