Tasarruf yetkisinin sınırlanmasının istenebilmesi için evlilik birliğinin devam ediyor olması gereklidir- Yargıtay Kararı

Tasarruf yetkisinin sınırlanmasının istenebilmesi için evlilik birliğinin devam ediyor olması gereklidir

“Mahkemece davacı kadın tarafından açılan Türk Medeni Kanununun 199. maddesi uyarınca tasarrufun sınırlamasına ilişkin talebi hakkında boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında karar verildiği bu nedenle davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığına karan verilmiştir. Türk Medeni Kanununun 199’ncu maddesinde düzenlenen, eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlanması, “Evlilik birliğinin korunması” önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varhğı halinde evlilik birliği devam ediyorsa başvurulur. Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda bu hüküm artık uygulanamaz.

Mahkemece her ne kadar boşanma isteminin kabulü yönünde karar verilmişse de henüz kesinleşmeyen karar nedeniyle evlilik birliğinin devam ettiği ve davanın konusuz kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılması gereken; davacı kadın tarafmdan açılan Türk Medeni Kanununun 199. maddesi uyarınca tasarrufun sınırlanmasına ilişkin davası tefrik edilip, delillerinin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 19.04.2018, E. 2016/16130, K. 2018/5332)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.