Tasarruf yetkisinin sınırlanması evliliğin Türk mahkemesinden verilen boşanma kararıyla sonlanmışsa uygulanamaz- Yargıtay Kararı

Tasarruf yetkisinin sınırlanması evliliğin Türk mahkemesinden verilen boşanma kararıyla sonlanmışsa uygulanamaz

“Türk Medeni Kanununun 199’ncu maddesinde düzenlenen, eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, evlilik birliğinin korunması önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varlığı halinde evlilik birliği devam ediyorsa başvurulur.

Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda bu hüküm artık uygulanamaz. Tarafların evliliği, 08.09.2015 tarihinde, taraflarca temyiz edilmeksizin kesinleşen boşanma kararı ile sona ermiştir. Bu durumda erkeğin tasarruf yetkisinin sınırlanması davasının esası konusuz hale gelmiştir. Bu husus gözetilerek bir karar verilmek ve yargılama giderleri ile bu kapsamdaki vekalet ücretinin, tarafların dava tarihindeki haklılık durumu dikkate alınarak karara bağlanmak (HMK m.331/1) üzere hükmün bozulması gerekmiştir.” (Y2HD, 25.10.2017, E. 2017/3984, K. 2017/11625)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Haziran 2020 13:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.