Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tasarruf yetkisinin sınırlanması eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir- Yargıtay Kararı

Tasarruf yetkisinin sınırlanması eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir

“….Davacı; davalının başka bir kadınla yaşamaya başladığını, eşini ve çocuklannı terkettiğini, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini,davalının katılma alacağını azaltma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu ileri sürerek, davalı eşine ait (2) ve (6) nolu bağımsız bölümler üzerindeki davalının tasarrufunu engelleyici tedbir alınmasını (4) nolu bağımsız bölümün de aile konutu olarak özgülenmesini istemiştir.

Dava, 25.8.2005 tarihinde açılmıştır. Dosyaya alınan nüfus kaydından, tarafların ikisinin de izinle Türk vatandaşlığından çıktıkları, izin belgesinin teslim alındığı 24.9.2001 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlaşılmaktadır.

Şu halde dava, kişi bakımından yabancı unsur ihtiva etmektedir. Evlenmenin genel hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek ikametgah hukuku bulunmadığı taktirde mutat meskenleri hukuku, bunun da bulunmaması halinde Türk Hukuku uygulanır. (2675 S.K.md. 12/2) O halde, yetkili hukuk, vatandaşlık, ikametgah veya mutat mesken esaslarına göre tayin edildiğine göre, tarafların dava tarihindeki vatandaşlıklarının tespiti ile, ihtilafa uygulanacak yetkili hukukun belirlenmesi, hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken açıklanan husus üzerinde durulmadan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 17.10.2006, 6239-14136.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 29 Nisan 2020 17:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.