Tartı ve ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etme trafik cezasına itiraz

Haz 18, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Tartı ve ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etme trafik cezasına itiraz

  • Kontrol Mahalindeki ses ışık işaret ve görevlinin dur ikazına rağmen tartı ve ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek suç teşkil ederi.
  • Bu seç nedeniyle araç plakasına sürücünün gıyabında trafik cezası kesilir.
  • İşbu trafik cezasına itiraz etmek mümkündür.
  • Aşağıda yer alan Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan dilekçe bu yönde bilgilendirici niteliktedir.

   ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

            CİZRE SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN         :

VEKİLİ                     : 

İTİRAZA KONU

TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ   :

İTİRAZA KONU

TUTANAĞIN

TEBLİĞ TARİHİ    : 

İTİRAZ KONUSU   : Trafik İdari Para ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR          :

1- Müvekkil şirkete ait 33 …… Plakalı araca; karayolları trafik kanunu`nun ilgili maddesi hükmüne istinaden ” Kontrol Mahalindeki ses ışık işaret ve görevlinin dur ikazına rağmen tartı ve ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam edenlere” suçunun işlendiği gerekçesiyle Müvekkili şirketin gıyabında kesilen ekte sunulu 2020 tarih, IR seri, ………Sıra no’lu  toplam 2248 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip 12.06.2020 tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.

2-  “Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmeliğin “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, itiraz süresi içersinde itirazda bulunuyoruz.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan ” Kontrol Mahalindeki ses ışık işaret ve görevlinin dur ikazına rağmen tartı ve ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam edenlere ” suçu müvekkil şirket tarafından işlenmemiştir. Tutanakta her ne kadar dur ihtarına uyulmadığı söylenmişse de fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere orada her hangi bir dur levhası, dur diyen bir görevli yoktur. Şoför her hangi bir ikazı görmemiştir. Bir diğeri de fotoğraflarda da görüleceği üzere aracın dingilleri(sondan 3. tekerlek) yukarıdadır. Yüklü bir aracın dingileri yukarı da olamaz. Araç tartımı tonaj ihlali için yapılır. Varsayalım ki orada bir ikaz ve dur işareti var. Araç sürücüsü neden boş olan araç için tartımdan kaçsın. Zaten tartım tonaj ihlali var mı diye bakılmaktadır.  Araç sürücüsü herhangi bir ikaz görmemiştir. Cezanın neye göre verildiği belli değildir. Bu ceza haksız bir şekilde tanzim edilmiş olup hukuka aykırıdır.

İşbu itiraz gereği hukuka ve mevzuata aykırı para cezasının iptali için siz yüce mahkemeye itirazda bulunma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve resen göz önünde bulunduracağınız nedenlerle, yasaya aykırı olarak düzenlenen .2020 tarih, IR seri, …… Sıra numaralı idari para cezasının iptaline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin kamuya bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederim. 

          İTİRAZ EDEN ŞİRKET VEKİLİ

EKLERİ :

1- Onaylı Vekâletname örneği

2- İtiraza konu ceza tutanağı.

3- tebligat

4- araca ait iki adet ruhsat fotokopisi.

6- sürücü kimlik ve ehliyet fotokopisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank