Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşleminin İptali

Ara 6, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

…. İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEPTE BULUNAN           :

VEKİLİ                                  :Av.

ADRES                                   :B

KONU                                    : B…. İl Tahkim Komisyonunun 28.10.2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararı ile B…Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarihli 29775644/510.02.01.1 sayılı idari işlemine bağlı olarak B…İl Tahkim Komisyonun 03.10.2017 tarih ve 2017/09 sayılı kararın İptali hakkında.

AÇIKLAMALAR                    :

  1. Müvekkilime 2010 yıllı Üretim Dönemi Tohum Destekleme Primi kapsamında toplam   …. TL destekleme primi ödenmiştir.
  2. B…… İl Tahkim Komisyonunun, 28.10.2015 tarihli 2015/7 sayılı kararı ve buna bağlı olarak B….. Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarihli 29775644/510.02.01.1 sayılı kararında Bi Tohum Bayisinden temin edilmiş olan faturalar üzerinden alınmış olan desteklemelerin firmanın yapmış olduğu usulsüzlük iddiası ile söz konusu destekleme priminin yasal faizi ile birlikte müvekkilden tahsiline karar vermiştir. Daha sonra B.. İl Tahkim Komisyonu tarafından  03.10.2017 tarih ve 2017/09 sayılı kararla Müvekkilim hakkında 5 yıl süreyle desteklemeden men etme kararı verilmiştir.
  3. xxxxx İdare Mahkemesinin 2017/261 esas 2017/505 karar  nolu  emsal dosyada belirtilen  ‘’bu husustaki tek tespitin vergi denetmenlerin tarafından hazırlanan vergi raporlarındaki anılan firmaya ait müstahsil makbuzların sahte olduğu yönündeki tespitten öteye gitmediği göz önüne alındığında ,dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.’’ (xxxx İdare Mahkemesi Kararı ektetir.)
  4. Dolayısıyla Yukarıdaki iptal edilen konusu ve işlemi aynı olan emsal dosya kapsamı bakımından Müvekkilim hakkında tesis edilen işlem, hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı  Bxxxx İl Tahkim Komisyonu tarafından  03.10.2017 tarih ve 2017/09 sayılı kararla Müvekkilim hakkında 5 yıl süreyle desteklemeden men kararının haksız ve hukuka aykırı olduğu cihetle verilen kararın iptal edilmesini bilvekale talep ederiz.

EKLER:

  1. Vekaletname Sureti
  2. xxxx İdare Mahkemesi Kararı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.