Tarafların Sulh Olması Sonucu Verilen Mahkeme Kararı

T.C ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2014/56
KARAR NO : 2014/256
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA T
KARAR T
KARARIN YAZIL. T.

Mahkememizde görülmekte bulunan Men-i müdahale davasının yapılan açık yargılamasında:

İDDİA: Davacı, 23.02.2014 tarihli dava dilekçesinde, davalının, 48 ada 55 parsel no’lu arsası üzerinde yapmakta bulunduğu inşaatın kendine ait 56 noTu parsele 80 cm tecavüzlü olduğunu belirterek müdahalenin önlenmesi kararı verilmesini istemiştir.

SAVUNMA: Davalı, davaya cevap dilekçesiyle, iddianın yersiz olduğunu ileri sürmüştür. 26.12.2014 tarihli oturumda taraflar, aralarındaki çekişmeyi sulh yoluyla çözümlediklerini beyan etmişler ve buna göre karar verilmesini istemişlerdir. Tarafların tutanağa geçilen sulh bey anlan dikkate alınarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle:

1- Tarafların sulh olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına:

2- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, arta kalan avansın yatıran davacıya iadesine;

3- Peşin alman…TL. harçtan alınması gereken…..TL/rıin mahsubu ile kalan harem talep halinde davacıya iadesine ilişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usûlen anlatıldı. 26.12.2018

Katip 138113                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hakim 11828

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.