Bir Sayfa Seçin

Tarafların Sulh Olması Sonucu Verilen Mahkeme Kararı

T.C ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2014/56
KARAR NO : 2014/256
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA T
KARAR T
KARARIN YAZIL. T.

Mahkememizde görülmekte bulunan Men-i müdahale davasının yapılan açık yargılamasında:

İDDİA: Davacı, 23.02.2014 tarihli dava dilekçesinde, davalının, 48 ada 55 parsel no’lu arsası üzerinde yapmakta bulunduğu inşaatın kendine ait 56 noTu parsele 80 cm tecavüzlü olduğunu belirterek müdahalenin önlenmesi kararı verilmesini istemiştir.

SAVUNMA: Davalı, davaya cevap dilekçesiyle, iddianın yersiz olduğunu ileri sürmüştür. 26.12.2014 tarihli oturumda taraflar, aralarındaki çekişmeyi sulh yoluyla çözümlediklerini beyan etmişler ve buna göre karar verilmesini istemişlerdir. Tarafların tutanağa geçilen sulh bey anlan dikkate alınarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle:

1- Tarafların sulh olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına:

2- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, arta kalan avansın yatıran davacıya iadesine;

3- Peşin alman…TL. harçtan alınması gereken…..TL/rıin mahsubu ile kalan harem talep halinde davacıya iadesine ilişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usûlen anlatıldı. 26.12.2018

Katip 138113                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hakim 11828

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız