Tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararı tenfîz edilmişse o mahkemenin tespit ettiği kusur Türk Mahkemesini de bağlar- Yargıtay Kararı

Tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararı tenfîz edilmişse o mahkemenin tespit ettiği kusur Türk Mahkemesini de bağlar

Davalı kadın eş tarafından Almanya’da açılan boşanma davasının devam ettiği sırada, davacı erkek eş tarafından 10.02.2012 tarihinde kadın eş aleyhine “kadın eşin sadakatsiz olduğu” gerekçesiyle Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddeleri gereğince eldeki maddi ve manevi tazminat davası açılmış, mahkemece kadın eşin sadakate aykın davranışları olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı kadın eş tarafından Almanya’da açılan dava sonucu verilen boşanma hükmü 10.08.2012 tarihinde kesinleşmiş, taraflann açtığı boşanma hükmünün tanınmasına ilişkin davada verilen “tanıma” hükmü de 11.03.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Kadın eşin Almanya’da açtığı boşanma davasının kabulüne karar verildiğine ve sadakatsiz olduğuna dair bir tespite yer verilmediğine göre, boşanmaya neden olan olaylarda erkek eşin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde, davacı erkek eşin yeniden kusur belirlemesi ve maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) talebinin bu nedenle reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 16.03.2015, E. 2014/22595, K. 2015/4507)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 17:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.