Tarafların bir araya geldikleri yolundaki tanık beyanları duyuma dayalı ise hükme esas alınamaz- Yargıtay Kararı

Tarafların bir araya geldikleri yolundaki tanık beyanları duyuma dayalı ise hükme esas alınamaz

Toplanan delillerden; tarafların önceki retle sonuçlanıp kesinleşen davadan sonra, evlilik birliğini devam ettirmek üzere bir araya gelmiş olmadıkları anlaşılmaktadır. Tarafların bir araya geldikleri yolundaki tanık beyanları duyuma dayalı olup, hükme esas alınamaz. Davada Türk Medeni Kanununun 166/son maddesindeki boşanma koşulları gerçekleşmiş olduğu ve bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 21.06.2011, E. 2010/7689, K. 2011/11052.)

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 18:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.